Jako największy i najbardziej doświadczony zespół świadczący usługi w zakresie IBM Maximo, jesteśmy idealnie przygotowani aby pomóc Twojej firmie w pełni wykorzystać rozwiązanie Maximo.

IBM już wycofało wsparcie dla wcześniejszych wersji Maximo - dla wersji Maximo 6.2 wsparcie zakończło się 30 września 2013 roku. Oznacza to, że fixy, patche wsparcie telefoniczne nie są już dostępne dla tych wersji systemu. Ostatnio zostało ogłoszono zakończenie wsparcia również dla wersji 7.5 z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Wszyscy klienci Maximo, którzy korzystają z subskrypcji i wsparcia IBM mogą zaktualizować Maximo do najnowszego wydania, wersji V7.6, która zawiera wiele ulepszeń produktu i szeroki wachlarz dodatków i rozwiązań branżowych takich jak Maximo Scheduler, Health. Safety and Environment oraz nowe ulepszone Industry Solution.

Nasze doświadczenie

Żeby usprawnić proces aktualizacji i planowania, proponujemy skorzystać z naszego profesjonalnego zespołu serwisowego w celu płynnego przejścia na nową wersję systemu.

Bogate doświadczenie w zakresie Maximo, procesie jego aktualizacji - szczególnie w środowiskach o ścisłych regulacjach, zapewnia bezproblemowe przejście do wersji Maximo 7.6, a także dodatkowe korzyści:

 • Umiejętności obsługi dużych ilości danych i eliminowania potencjalnych przestojów systemu;
 • Zapewnienie dokładności przesyłania danych i testowania, pozwalające na dokonanie aktualizacji bez wystąpienia błędów;
 • Duże doświadczenie w aktualizacji skomplikowanych / starszych systemów;
 • Możliwośc ofertowania konsultacji biznesowych w celu usprawnienia instalacji aktualizacji i uproszczenia procesów biznesowych;
 • Praktyczne doświadczenie branżowe, które daje nam zrozumienie specyficznych wyzwań i wymagań konkretnych branż.

Korzyści z aktualizacji IBM Maximo Asset Management do wersji 7.6

Maximo 7.6 oferuje znaczną poprawę funkcjonalności w zakresie zarządzania zasobami, narzędzi do konfiguracji, narzędzi do migracji, koneserwacji zapobiegawczej, planowania, raportowania, bezpieczeństwa, zarządzania usługami, łańcuchem dostaw oraz zarządzania pracą. Co więcej, istnieje sprawdzony sposób wykonania aktualizacji za pomocą specjalnego narzędzia IBM Maximo / Tivoli.

Poza wymienionymi powyżej ulepszeniami Maximo, oferujemy również wiele rozwiązań i dodatków do Maximo 7.6, które nie były dostępne we wszyskich poprzednich wersjach. I tak na przykład:

 • Nowy IBM Maximo Asset Management Scheduler, pozwalający klientom na przeglądanie, planowanie, przypisywanie i wysyłanie zleceń pracy z wykrzystaniem wykresu Gantta. Moduł przydzielania pracy posiada interfejs z mapami, przestawiający trasy techników.
 • Dodatke Maximo HSE, obejmujący raportowanie incydentów, dochodzenia, śledzenie zdarzeń, zarządzanie zmianą i pozwoleniami o pracę.
 • Rozwiązanie Maximo Transportation Industry.
 • Rozwiązanie Maximo Oil & Gas Industry, zawierający dodatek HSE, kody awarii ISO oraz aplikację Odwierty i uzbrojenie (Drilling Completion).
 • Maximo Utilities Industry Solution, zawierający Spatial, Compatible Unit Estimating oraz Crew Management.
 • Rozwiązanie Maximo Nuclear Industry.
 • Nowy pakiet aplikacji Maximo Mobile.
 • Maximo Everyplace (korzystaj z Maximo na iPhone lub iPad).
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch