Allied Mills buduje inteligentne rozwiązanie do obsługi zasobów w IBM Maximo przy pomocy Vetasi

Wyzwanie

Aby zwiększyć wydajność produkcji w swoich trzech zakładach produkcyjnych, Allied Mills chciało wdrożyć bardziej inteligentne rozwiązanie zarządzania zasobami, w celu wsparcia proaktywnego utrzymania budynków i urządzeń.

Rozwiązanie

W ramach współpracy z firmą Vetasi (www.vetasi.com), partnerem biznesowym IBM (IBM Premier Business Partner), rozwiązanie IBM Maximo Asset Management w Allied Mills zostało uaktualnione do najnowszej wersji, dodano również przepływy pracy zarządzające całym cyklem życia zasobów. Inżynierowie mogą mieć dostęp do systemu praktycznie z każdego miejsca, korzystając z urządzeń mobilnych i pulpitów w czasie rzeczywistym, otrzymując wgląd w operacje w całym przedsiębiorstwie.

Początki

Zespół Allied Mills był pod wrażeniem możliwości najnowszej wersji programu IBM Maximo i postanowił przeprowadzić jego aktualizację. „Od czasu pierwotnego wdrożenia IBM przebudował Maximo tak, że stał się o wiele bardziej dojrzałym i elastycznym systemem; wiele funkcjonalności, które poprzednio musieliśmy budować od podstaw są już dostępne w standardowej wersji”, mówi Duncan Lawson. „Mieliśmy nadzieję, że jak uda nam się znaleźć odpowiedniego partnera do realizacji projektu, szybko wdrożymy podstawową wersję oprogramowania i osiągniemy większość naszych celów poprzez prostą konfigurację, a nie kosztowne prace rozwojowe.”

Allied Mills zdecydowało się na współpracę z Vetasi, wyspecjalizowanym partnerem biznesowym IBM, posiadającym szerokie doświadczenie w implementacji IBM Maximo w wielu sektorach przemysłu. Vetasi ma więcej certyfikowanych profesjonalistów IBM Maximo niż jakikolwiek inny brytyjski partner handlowy - więc Allied Mills było pewne, że wybrało najlepszy zespół do pracy.

„Nie mogę się nachwalić wkładu Vetasi do projektu”, mówi Duncan Lawson. „Natychmiast zrozumieli główny punkt - że implementacje zarządzania zasobami dotyczą ludzi a nie samej technologii. Poradzili nam, aby przepływy pracy zostały zaprojektowane przez ludzi, którzy ich używają i ściśle współpracowali z naszymi inżynierami tak aby stworzyć rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie zapewnia głębokie zrozumienie danych o zasobach, których wymaga firma.”

Szybka implementacja

W ciągu sześciu tygodni Vetasi pomogło Allied Mills wykonać wdrożenie i przeprowadzić szkolenia użytkowników końcowych. Ustanowiono siedmiopoziomowy związek typu rodzic-dziecko między różnymi klasami zasobów, a każdy znaczący składnik zasobów - od samych budynków (młynów) poprzez urządzenia produkcyjne do zapasów części zamiennych - został umieszczony w centralnym repozytorium.

Zespół zintegrował również rozwiązanie, które umożliwia inżynierom współdziałanie z systemem IBM Maximo bezpośrednio z urządzeń mobilnych, podczas gdy pracują na terenie obiektu, dając im wygodny dostęp do informacji i umożliwiając przesyłanie raportów bez konieczności powrotu do biura.

Korzyści

  • Dzięki dostępowi do danych o zasobach w całej organizacji w czasie rzeczywistym, Allied Mills jest w stanie lepiej diagnozować przyczyny i rozwiązywać potencjalne problemy zanim wpłyną na produkcję
  • Konserwacja zapobiegawcza i awaryjna, która poprzednio stanowiła 39 procent całkowitego nakładu na utrzymanie, została zredukowana do zaledwie dziewięciu procent
  • Wgląd w całkowite koszty cyklu życia zasobów umożliwia lepsze planowanie finansowe i kontrolę kosztów operacyjnych

 

Planowanie i zapobieganie

"To rozwiązanie jest ogromną zmianą w biznesie", mówi Duncan Lawson. „Kiedykolwiek ktoś zauważa problem - nawet niewielki drobiazg – może zgłosić to bezpośrednio do systemu Maximo w którym powstanie zlecenie pracy. Każde zlecenie pracy jest śledzone przez cały cykl życia, i poprzez sprawdzanie danych i rozumiejąc zależności, możemy rozpoznać wzorce, identyfikować przyczyny i często podejmujemy działania prewencyjne.”

„Na przykład, jeśli okaże się, że pewna część sprzętu jest podatna na pojawianie się pewnego rodzaju problemu, możemy zbadać sposoby uniknięcia tego problemu - czy to poprzez szkolenie personelu linii produkcyjnych, jak zidentyfikować i rozwiązać problem, czy też ponowne zastanowienie się nad rodzajem problemu i częstotliwością przeprowadzanej konserwacji, a nawet znalezienie zamiennika, który jest odporny na tego rodzaju awarie i przebudowę rozwiązania.”

"W rezultacie małe problemy są rozwiązywane zanim staną się dużymi problemami, co utrzymuje nasze linie produkcyjne w płynnym ruchu. W ciągu dwóch lat od pojawienia się nowej wersji Maximo zobaczyliśmy znaczne zmniejszenie udziału nieplanowanych napraw. Wcześniej 39% całego nakładu pracy było związane z konserwacją zapobiegawczą lub naprawą awaryjną, co potrafiło spowodować przerwanie produkcji. Teraz spadło to do zaledwie 9%. Wdrożenie systemu zwiększyło widoczność naszych zasobów zarówno na poziomie poszczególnych lokalizacji jak i grupy. Rezultatem jest poprawa niezawodności, zwiększenie wydajności linii produkcyjnej i lepsze wykorzystanie zasobów”.

Lepsza kontrola finansowa

Kolejną zaletą jest większa kontrola finansowa. Dzięki pełnemu zapisowi historii konserwacji każdego zasobu, Allied Mills może generować raporty dotyczące rzeczywistych kosztów cyklu życia - pomagając efektywniej planować przyszłe zakupy i efektywniej wykorzystywać kapitał. Dotyczy to również zarządzania zapasami części zamiennych: firma ma o wiele dokładniejszy obraz rodzajów i ilości zapasów jakie muszą być magazynowane w dowolnym momencie, co pomaga ograniczyć nadmiar zapasów, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko wyczerpania się części krytycznych.

Dane w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie to pomogło Allied Mills przejść wreszcie od statycznego raportowania okresowego do modelu, w którym dostępne są informacje o całej firmie w czasie rzeczywistym. IBM Maximo udostępnia każdemu użytkownikowi spersonalizowane, oparte na sieci Web, pulpity nawigacyjne, dostarczające proste graficzne przedstawienie wybranych kluczowych wskaźników wydajności, które umożliwiają zarówno inżynierom, jak i menedżerom znalezienie potrzebnych informacji.

„Możemy rozbijać dane na różne sposoby, aby dopasować się do różnych użytkowników - na przykład inżynier może być zainteresowany tylko lokalizacją w Tilbury, a starszy menedżer może chcieć mieć podgląd na wszystkie trzy młyny” - wyjaśnia Duncan Lawson. „Możemy „oflagować” zlecenia pracy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub priorytetyzować je w zależności od ich wagi i wpływu na produkcję. W przyszłym roku planujemy wdrożyć dodatek Visual Planner z CiM Maintenance, który pomoże nam organizować nakład pracy z większą dokładnością, harmonogramować planowane wyłączenia w zależności od potrzeb firmy i zapewnić maksymalne korzyści z dostępnego czasu przestojów”.

Steve Barton, Dyrektor Zarządzający Allied Mills, stwierdza: „Dzięki ścisłej współpracy, Vetasi i nasz zespół wewnętrzny zbudowali rozwiązanie, które zasadniczo zmienia sposób zarządzania zasobami. IBM Maximo daje narzędzia potrzebne do uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym w nasze procesy utrzymanianiowe i aktywnego działania w celu rozwiązania potencjalnych problemów zanim powstaną, pomagając naszym liniom produkcyjnym działać w płynny i efektywny sposób - a tym samym w większym stopniu kontrolować działanie."

Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch