Vetasi Blog Posts

Go Mobile, czyli najwyższy czas na mobilność!

Nigdy nie było lepszego momentu, żeby dodać rozwiązanie mobilnego do Maximo. Technologia jest lepsza niż kiedykolwiek, wybór jest większy, implementacja jest łatwiejsza, dane i analizy mają większa znaczenie, a bezpieczeństwo pracowników stało się najwyższym priorytetem.

ROI

Każda organizacja ma własne cele i nie jest od razu oczywiste, jak można je przekształcić w warunki finansowe, które wygenerują tradycyjny zwrot z inwestycji. Przykładowo, satysfakcja klienta jest często wymieniana jako przykład miękkiej lub niematerialnej korzyści, której nie można zmierzyć w kategoriach finansowych. Mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją wiele lat temu, u jednego z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Europie. Wcale nie trzeba było aż tak wielu badań, żeby można bylow powiązać satysfakcję klientów z „churn”, terminem używanym do określenia liczby klientów, którzy odeszli od usługodawcy, gdy spadała satysfakcja klienta.

Churn bardzo łatwo można było wyrazić w euro! Podobnie, wiele firm wdraża technologię mobilną ze względów regulacyjnych. Na przykład, do prowadzenia statutowych kontroli bezpieczeństwa zasobów lub sprawdzanie kalibracji urządzeń pomiarowych. Chociaż może nie od razu jest oczywiste, jak ocenia się korzyści z przeprowadzania tych kontroli, wystarczy rozważyć konsekwencje ich zaniechania. Zapytajcie firmę farmaceutyczną o koszt wyłączenia całej linii produkcyjnej z powodu braku kalibracji kluczowego sprzętu i będziemy mieli liczby.

Nie czekaj!

Właściwy czas na wdrożenie rozwiązania mobilnego jest właśnie teraz. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej zostaną osiągnięte korzyści. Projekty wdrożeń mobilnych są znacznie krótsze niż w przeszłości. To efekt rozwoju technologii integracji. Nie trzeba już czekać na kolejną aktualizację Maximo lub na zakończenie innych dużych projektów – można je prowadzić równolegle. W rzeczywistości włączenie Mobile do dużego projektu, który powoduje zakłócenie procesów biznesowych czy korzystania z Maximo, ma sens. Po co szkolić techników lub pracowników magazynu w zakresie korzystania z nowego interfejsu w Maximo, a następnie przenosić ich na wersję mobilną chwilę po tym? Zamiast tego, można pominąć jeden krok i przeszkolić ich bezpośrednio w systemie mobilnym.

Kiedyś każda aktualizacja Maximo miała bezpośredni wpływ na mobilny element systemu i vice versa. W większości przypadków dzisiaj już tak nie jest i chociaż należy to rozważyć. W każdym razie nie powinno to stanowić przeszkody. Większość systemów mobilnych można zainstalować w starszej wersji Maximo, a później przenieść je do nowszej wersji wykonując wyłącznie niewielkie niezbędne poprawki.

Tradycyjnie koszt każdego projektu był w całości CAPEX i zwykle pochodził z jednego budżetu/roku budżetowego. Obecnie oprogramowanie jest częściej nabywane za modelu subskrypcji, nawet jeśli jest zainstalowany lokalnie a nie w chmurze. Podobne podejście można zastosować do sprzętu, korzystając z zarządzanych umów najmu, a nawet niektórych usług związanych z wdrożeniem. Pozwala to organizacjom przypisać koszt bezpośrednio do bieżących kosztów operacyjnych, a także podzielić go na wiele linii budżetowych i wiele lat.

Mobilne Centrum Doskonałości Vetasi

Vetasi rozumie, że nie istnieją absolutnie uniwersalne rozwiązania. Dlatego nasze Mobilne Centrum Doskonałości współpracuje z wieloma partnerami technologicznymi w celu dostarczenia optymalnego rozwiązania. Współpracujemy z klientem, żeby zdefiniować jego potrzeby i znaleźć najlepsze rozwiązanie w ramach budżetu. Dostarczamy o wiele więcej niż tylko pakiety oprogramowania. Wnosimy do projektu bogate doświadczenie w różnych branżach, które zdobywaliśmy przez ponad 30 lat pracy z Maximo (setki lat, jeśli zsumować wszystkie nasze lata razem!).

Warsztaty

Czas przed wdrożeniem rozwiązania mobilnego jest nieoceniony. Vetasi może wspomóc ten proces, organizując dostosowane do firmowych potrzeb warsztaty (również zdalnych). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co rozwiązanie mobilne może przynieść Twojej organizacji, daj nam znać. Jednodniowe warsztaty Introduction to Mobile mogą wystarczyć, żeby zapewnić sukcesu projektu. Możemy również zaoferować wielodniowe warsztaty Mobile Selection lub nawet kompleksowe wsparcie przetargowe. Oprócz przyjrzenia się oprogramowaniu mobilnemu, rozmawiamy o tym, co możesz zrobić, żeby optymalizować system, aby zmaksymalizować korzyści (planowanie, harmonogramowanie, itp), a także opcjach sprzętowych.

 

 

Podejście

Vetasi będzie wspierać preferowane przez Ciebie podejście do wdrożenia i projektu – mamy doświadczenie w wielu metodologiach. W większości przypadków podejście zwinne jest najskuteczniejszym sposobem dostarczania oprogramowania. Jednak w przypadku większych wdrożeń właściwe jest połączenie tradycyjnego kaskadowego z fazą zwinną.

Jesteśmy przekonani, że trzeba zobaczyć rozwiązanie, zanim się je kupi, a najlepiej je samodzielnie wypróbować. Współpracujemy z naszymi partnerami, żeby stworzyć doskonałe środowisko przedsprzedażowe, które obejmuje zarówno gotowe wersje demonstracyjne, jak i okres próbny przed zakupem, dzięki oprogramowaniu zainstalowanemu w środowisku Maximo klienta.

Zaleca się, żeby w przypadku czegoś więcej niż prostego projektu całe wdrożenie było podzielone na fazy, co najmniej weryfikacji koncepcji (POC), pilotażu i wdrożenia. W przypadku większych i bardziej skomplikowanych zestawów wymagań wdrażanie można dalej podzielić na serię iteracyjnych sprintów, zaczynając od fazy MVP (Minimal Viable Product), a następnie wprowadzając kolejne wersje do produkcji, dodając za każdym razem nowe funkcje i przepływy pracy.

Nie ma rozwiązań mobilne z pudełka, które spełnią wszystkie potrzeby organizacji. No, chyba że Twoje procesy są bardzo proste i dokładnie zgodne z podstawową implementacją Maximo Trzeba jednak raczej założyć, że potrzebny będzie pewien zakres konfiguracji. To, czy zostanie to osiągnięte wyłącznie poprzez konfigurację, czy potrzebna będzie modyfikacja kodu, będzie zależeć zarówno od systemu, jak i wymagań. Zresztą, kiedy do tego dochodzi, granica pomiędzy konfiguracją a modyfikacją kodu nie jest wyraźna. Zdecydowanie zalecamy, żeby nie utrudniać sobie wyboru rozwiązania wymaganiami takimi jak „musi być w pełni konfigurowalne ze wszystkimi wymaganiami spełnionymi bez konieczności pisania kodu”. Jest to w zasadzie dobra rzecz, ale nie niesie ze sobą korzyści, które są z nią związane. Zwykle prowadzi bowiem ostatecznie do wdrożenia rozwiązania kompromisowego .

Wniosek

Dobre rozwiązanie mobilne może od razu zapewnić wartość dodaną dla biznesu. Można jest szybko i łatwo wdrożyć. Można je również stale ulepszać w kolejnych wydaniach. Przeniesienie techników i innych operatorów z papieru na urządzenia mobilne może również mieć ogromny wpływ na kwestie bezpieczeństwa (np. w przypadku pandemii). Można wyeliminować co najmniej dwie wizyty w biurze dziennie na osobę, nie wspominając o oszczędnościach papieru i czasu.