Branże

Unikalne rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa dopasowane do specyfiki branżowej

Nie ma gotowych recept na optymalizację wartości zasobów czy chociażby ich digitalizację. Rozwiązania oparte na najlepszych praktykach muszą być nie tylko dopasowane do specyfiki klienta, ale różnią się także w zależności od branży i klas zasobów. Chociaż obowiązują te same zasady zarządzania zasobami, ich optymalne zastosowanie będzie inne w przypadku kopalni, platformy wydobywczej ropy naftowej czy sieci kolejowej, nie mówiąc już o instytucjach finansowych czy dużym obiektach wystawienniczych.

Default Image Alt Text

Firmy bazujące na zasobach fizycznych

Inwestycje w zasoby z myślą o produkcji jednej klasy standardowego towaru lub produktu.

Default Image Alt Text

Firmy usługowe bazujące na zasobach fizycznych:

Inwestycje w zakłady, infrastrukturę oraz IT z myślą o generowaniu wartości przy wykorzystaniu produktów i usług.

Default Image Alt Text

Firmy usługowe

Inwestycje w IT oraz budynki z myślą o optymalizacji obsługi klienta.

Zespoły Vetasi są budowane w oparciu o specjalistów z sektorów gospodarki, w jakich działają nasi klienci. Dzięki temu możemy oferować usługi doradcze konsultantów, menedżerów ds. implementacji oraz sprzedawców posiadających bogate doświadczenie i szczegółową wiedzę dopasowane do potrzeb danej branży.

Asset Performance Management (APM) dostosowane do specyfiki branżowej

Default Image Alt Text

Energia i usług komunalne

Lepsze strategie zarządzania zasobami i optymalizacja wydajności dzięki kompletnemu pakietowi aplikacji operacyjnych, utrzymaniowych i BHP dla branży energetycznej oraz utilities. Przewidywanie zmian pozwala lepiej zarządzać wydajnością zasobów.

Default Hover Image Alt Text

Energia i usług komunalne

Lepsze strategie zarządzania zasobami i optymalizacja wydajności dzięki kompletnemu pakietowi aplikacji operacyjnych, utrzymaniowych i BHP dla branży energetycznej oraz utilities. Przewidywanie zmian pozwala lepiej zarządzać wydajnością zasobów.

Badać
Default Image Alt Text

Woda i ścieki

Wyższa jakość odprowadzanej wody i ścieków oraz większa wydajność usług przy jednoczesnej poprawie zyskowności i dostarczeniu istotnych informacji potrzebnych do monitoringu oraz utrzymania odpowiedniego stanu systemów wodociągowych.

Default Hover Image Alt Text

Woda i ścieki

Wyższa jakość odprowadzanej wody i ścieków oraz większa wydajność usług przy jednoczesnej poprawie zyskowności i dostarczeniu istotnych informacji potrzebnych do monitoringu oraz utrzymania odpowiedniego stanu systemów wodociągowych.

Badać
Default Image Alt Text

Ropa i gaz

Bardziej bezpieczne, efektywne i niezawodne operacje. Dowiedz się, jak możesz udoskonalić praktyki i plany utrzymania, rozwinąć praktyki BHP i wykroczyć poza standardowe produkty. Zainwestuj w rozwiązanie do zarządzania zasobami napędza cyfryzację i transformację energetyczną

Default Hover Image Alt Text

Ropa i gaz

Bardziej bezpieczne, efektywne i niezawodne operacje. Dowiedz się, jak możesz udoskonalić praktyki i plany utrzymania, rozwinąć praktyki BHP i wykroczyć poza standardowe produkty. Zainwestuj w rozwiązanie do zarządzania zasobami napędza cyfryzację i transformację energetyczną

Badać
Default Image Alt Text

Górnictwo

Zarzadzanie wieloma różnymi portfelami zasobów, takimi jak mobilna flota wydobywcza, zakłady stacjonarne i infrastruktura, koleje, drogi oraz obiekty portowe. Maximo daje pewność, że wypełnione zostaną zobowiązania korporacyjne, a wartość będzie dostarczana we wszystkich obszarach działalności operacyjnej.

Default Hover Image Alt Text

Górnictwo

Zarzadzanie wieloma różnymi portfelami zasobów, takimi jak mobilna flota wydobywcza, zakłady stacjonarne i infrastruktura, koleje, drogi oraz obiekty portowe. Maximo daje pewność, że wypełnione zostaną zobowiązania korporacyjne, a wartość będzie dostarczana we wszystkich obszarach działalności operacyjnej.

Badać
Default Image Alt Text

Transport i infrastruktura

Utrzymanie wszystkich i wszystkiego w ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności zasobów. Dowiedz się, jak zarządzać zasobami i utrzymaniem, żeby wypełnić wymagania związane z bezpieczeństwem, regulacjami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Default Hover Image Alt Text

Transport i infrastruktura

Utrzymanie wszystkich i wszystkiego w ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności zasobów. Dowiedz się, jak zarządzać zasobami i utrzymaniem, żeby wypełnić wymagania związane z bezpieczeństwem, regulacjami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Badać
Default Image Alt Text

Produkcja

Najwyższa wydajność produkcji dzięki pełnemu pakietowi rozwiązań do zarządzania zasobami w zakresie operacji, utrzymania, jakości i niezawodności. Pewna inwestycja w zoptymalizowane zarządzanie aktywami w zmieniających się warunkach.

Default Hover Image Alt Text

Produkcja

Najwyższa wydajność produkcji dzięki pełnemu pakietowi rozwiązań do zarządzania zasobami w zakresie operacji, utrzymania, jakości i niezawodności. Pewna inwestycja w zoptymalizowane zarządzanie aktywami w zmieniających się warunkach.

Badać
Default Image Alt Text

Sektor publiczny | Finansowe |Edukacja

Wszystkie organizacje, ale w szczególności branże bazujące na usługach – finanse, edukacja publiczna i wszystkie pokrewne sektory, są uzależnione od stałej dostępności systemów informatycznych i przestrzeni biurowych, które maksymalizują produktywność, a to przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Default Hover Image Alt Text

Sektor publiczny | Finansowe |Edukacja

Wszystkie organizacje, ale w szczególności branże bazujące na usługach – finanse, edukacja publiczna i wszystkie pokrewne sektory, są uzależnione od stałej dostępności systemów informatycznych i przestrzeni biurowych, które maksymalizują produktywność, a to przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Badać
Default Image Alt Text

Nieruchomości i obiekty

Dostawcy usług infrastrukturalnych, właściciele obiektów oraz organizacje korzystające z dużych budynków i rozproszonych środowisk pracy zdają sobie sprawę, że do zarządzania obiektami i portfolio nieruchomości nie wystarczy tylko rozwiązanie EAM. Do optymalizacji wartości i dostarczania usług potrzeba czegoś więcej.

Default Hover Image Alt Text

Nieruchomości i obiekty

Dostawcy usług infrastrukturalnych, właściciele obiektów oraz organizacje korzystające z dużych budynków i rozproszonych środowisk pracy zdają sobie sprawę, że do zarządzania obiektami i portfolio nieruchomości nie wystarczy tylko rozwiązanie EAM. Do optymalizacji wartości i dostarczania usług potrzeba czegoś więcej.

Badać