Branża usługowa: Sektor publiczny | Finansowe |Edukacja

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania firmowymi zasobami w branżach usługowych

Branże bazujące na usługach – finanse, administracja publiczna, edukacja i pokrewne – są uzależnione od dostępności systemów informatycznych w trybie 24/7/365. Wymagają jednak również przestrzeni do pracy, które pozwoli zmaksymalizować produktywność, a jednocześnie zachować kontrolę nad kosztami. Najwyższa wydajność IT oraz obiektów infrastrukturalnych, automatyzacja zgłoszeń serwisowych oraz skuteczne rozwiązywanie problemów użytkowników pod stale rosnącą presją w zakresie dostarczania usług.

Finanse

Wiedza i bogate doświadczenie Vetasi w obszarze zarządzania zasobami w sektorze usług finansowych pozwala skutecznie mierzyć się z dynamicznymi zmianami i wykorzystywać szanse kreowane przez ewoluujące technologie cyfrowe.

Zmiany w krajobrazie gospodarczym, a także wpływ nowych technologii, zmuszają banki, ubezpieczycieli oraz firmy działające na rynkach kapitałowych do przyjęcia innowacyjnych modeli biznesowych, które zapewniają najwyższą jakość obsługi klienta przy zachowaniu elastyczności.

Szkolnictwo wyższe

Budowanie i utrzymywanie wydajnych, a zarazem efektywnych procesów konserwacji obiektów kampusowych. Efektem tych działań będzie optymalne środowisko do nauki, pracy i życia. Myśląc o przyszłych potrzebach studentów, pracodawców i całych społeczeństw, najlepsze uniwersytety inwestują w nowe i innowacyjne podejścia. Pomagamy menedżerom zarządzającym obiektami kampusowymi osiągnąć stan, w którym istniejąca infrastruktura, a także nowe inwestycje w budynki i obiekty stają się w pełni zgodne z celami strategicznymi i odpowiadają na zmieniające się potrzeby.

Znajdź dostosowane do specyficznych potrzeb i skalowalne rozwiązania.

Zarządzanie usługami IT (ITSM)

Lepsza jakość i wyższa wydajność usług dzięki w pełni zintegrowanemu, elastycznemu systemowi zarządzania usługami IT, który szybko się wdraża i łatwo obsługuje.

Systemy IWMS (Integrated Workplace Management System):
Upraszczając procedury biznesowe i jednocześnie obniżając koszty menedżerowie zarządzający obiektami maksymalizują produktywność osiąganą w miejscach pracy. Przekonaj się jak wygląda prawdziwy skok produktywności i efektywności!
Rozwiązania do zarządzania kampusem

Unifikacja danych operacyjnych umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji, a równocześnie pozwala na oszczędność kosztów i zapewnienie zgodności z regulacjami. Efektem jest optymalne środowisko do nauki, pracy i życia.

Oprogramowanie Workplace Edition

Doskonalenie hybrydowego środowiska pracy dla Twoich pracowników i równoczesne podnoszenie poziomu odporności biznesowej.

Oprogramowanie dla specjalistów finansowych

Zgodne z ISB i FASB rozwiązanie do zarządzania oraz rozliczania najmu nieruchomości oraz infrastruktury. Jego wdrożenie pozwala zwiększyć efektywność przetwarzania i pozwala wyeliminować zdecentralizowaną administrację.