Energia i usługi komunalne

Najlepsze praktyki branżowe dla sektora energii i usług komunalnych

Firmy energetyczne i użyteczności publicznej stanowią kluczowy element w wysiłkach zmierzających do budowania lepszej planety. Globalne inicjatywy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystywanie czystej, odnawialnej energii mają ogromne znaczenie. Jednocześnie chodzi o zapewnienie dostępności niezawodnej, zrównoważonej energii po przystępnych cenach.

Dlatego przedsiębiorstwa z sektora energii i usług komunalnych muszą wykorzystać możliwości oferowane przez rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji oraz IIoT do:

  • Optymalizacji operacji dotyczących sprzętu oraz utrzymania działania krytycznych zasobów na maksymalnym poziomie wydajności.
  • Identyfikacji problemów produkcyjnych i dystrybucyjnych zanim jeszcze dojdzie do awarii, a także oceny zagrożeń i eliminowania ich w czasie rzeczywistym.
  • Wyposażenia techników w narzędzia/aplikacje do zarządzania zasobami mobilnymi przedsiębiorstwa, które pozwolą prowadzić działania konserwacyjne bardziej wydajnie i bezpiecznie.

Vetasi jest partnerem IBM na poziomie Gold, a zarazem największą firmą konsultingową IBM Maximo w Wielkiej Brytanii i Europie, Afryce oraz w Południowo-wschodniej Azji. Vetasi i IBM Maximo to gwarancja rozwoju biznesu w ciągle zmieniającym się środowisku, maksymalizacji wydajności, skrócenia cykli biznesowych oraz optymalizacji wartości posiadanych zasobów.

Pobierz dokument opisujący Vetasi oraz ofertę dotyczącą IBM Maximo Application Suite

Zalety kompleksowego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Wyższy poziom utrzymania i planowania
Analizy historyczne i w czasie rzeczywistym pozwalają poznać stan zasobów, przewidywać możliwe awarie oraz planować interwencje konserwacyjne w odniesieniu do faktycznego stanu.
Priorytetyzacja utrzymania i wymiany zasobów
Personel odpowiedzialny za operacje, konserwację i finanse może podejmować lepsze decyzje dotyczące harmonogramów konserwacji, wymiany zasobów i inwestycji w nową infrastrukturę.
Najlepsze praktyki branżowe

Szybkie uruchamianie operacji dzięki wbudowanym modelom danych, przepływom pracy i procesom dopasowanym do specyfiki przesyłu gazu i energii elektrycznej, dystrybucji, wytwarzania energii, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Uproszczone wdrożenia, które przyspieszają biznes
Ponadto wdrożenie Vetasi Accelerator dla branży użyteczności publicznej zawiera standardowe konfiguracje, procesy oraz dane, co oznacza, że rozwiązanie jest gotowe do użycia zaraz po uruchomieniu. Obejmuje on:
  • Zarządzanie licznikami,
  • Zaawansowane zarządzanie pracą mobilną,
  • Szablony raportów wymaganych przez regulacje prawne,
  • Zarządzanie spotkaniami oraz
  • Informacje o sytuacji na drogach.

Skalowanie zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi dzięki łatwiej instalacji dodatkowych aplikacji.

Pobierz dokument prezentujący Vetasi Accelerator dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

The Next Step: dowiedz się więcej o naszych projektach dla branży energetycznej i organizacji użyteczności publicznej

Obejrzyj nasz film, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania EAM oferowane przez Vetasi mogą pomóc organizacjom użyteczności publicznej.

Świadectwa