Górnictwo

Górnictwo Maksymalizacja wartości dzięki inicjatywom ciągłego doskonalenia wydajności zasobów

Coraz bardziej zróżnicowane portfolio zasobów, w tym mobilna flota wydobywcza, zakłady stacjonarne oraz infrastruktura: kolej, drogi czy obiekty portowe – menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zasobami w branży wydobywczej mierzą się z wieloma nowymi wyzwaniami. Nie tylko w zakresie efektywnego zarządzania samymi zasobami, ale także zapewniania ich optymalnej wydajności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i ograniczaniu ryzyka.

Vetasi współpracowało z wieloma różnymi firmami – od międzynarodowych kompanii górniczych po małe organizacje prowadzące działalność w jednej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy są duże, czy małe, firmy górnicze mają do czynienia ze nieprzewidywalnymi cyklami zmian cen wydobywanej rudy. Racjonalne inwestowanie w zasoby i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników finansowych.

Pobierz dokument Vetasi opisujący IBM Maximo Asset Management dla przemysłu wydobywczego

Akcelerator EAM (Enterprise Asset Management) dla branży górniczej

Nasz Akcelerator EAM (Enterrpise Asset Management) dla branży górniczej to o wiele więcej niż samo oprogramowanie. Oferujemy wstępnie skonfigurowane zintegrowane procesy, standardy oraz usługi doradcze, które umożliwiają organizacjom działającym w branży górniczej efektywne mierzenie się z wyzwaniami i osiąganie wartości biznesowej w zrównoważony sposób.

Rozwiązanie Vetasi Mining zawiera:

  • Wstępnie przygotowane statyczne dane najlepszych praktyk (takie jak definicje roli personelu czy odpowiedzialności);
  • Procesy pracy wspierane przez KPI wspomagające podejmowanie decyzji, pulpity nawigacyjne oraz raporty;
  • Wystandaryzowane definicje danych o zasobach (np. specyfikacje techniczne czy klasyfikacje);
  • Struktury zgłaszania awarii i raportów analityczne; oraz
  • Standardowe zadania konserwacyjne.

Download the Vetasi Mining Accelerator Overview

Więcej szczegółowych informacji o naszej eksperckiej ofercie dla przemysłu wydobywczego

Obejrzyj nasz film, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania Maximo i EAM oferowane przez Vetasi mogą pomóc organizacjom z branży górniczej.

Rozwiązanie Vetasi Mining

Dowiedz się, jak zwiększyć wartość działalności wydobywczej dzięki inteligentnemu zarządzaniu aktywami