Zarządzanie nieruchomościami i obiektami infrastrukturalnymi

Biurowce i kampusy – środowiska maksymalizujące produktywność

Oferujemy szereg usług i wsparcie dla organizacji specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami i obiektami infrastrukturalnymi. Pomagamy standaryzować i zwiększać efektywność kosztową, poprawiać jakość świadczonych usług, a także optymalizować wykorzystanie zasobów i podnosić produktywność.

Vetasi dostarczało rozwiązania najbardziej znanym dostawcom usług dla obiektów infrastrukturalnych na świecie. Bazowały one na technologii IBM Maximo Accelerator oraz Planon Universe for Service Providers. Obydwa te produkty zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb dostawców usług zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą. Wspierają one obsługę wielu kontraktów usługowych, obejmując zarówno małe, jak i największe portofolio nieruchomości.

Nasze rozwiązania i zespoły ekspertów pomagają:

  • Podejmować lepsze decyzje,
  • Zwiększać produktywność w miejscach pracy i
  • Obniżać koszty.

Zarezerwuj demo: Zobacz jak nasze rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami infrastrukturalnymi działa na żywo

Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą z wykorzystaniem naszych rozwiązań pozwala osiągnąć:

Większą satysfakcję klienta

implementacja standardowych procesów biznesowych z użyciem światowej klasy modeli (Planon oraz IBM Maximo).

Większy ROI

większy zwrot z inwestycji dzięki wyższej efektywności wykorzystywania zasobów, która umożliwia wejście na wyższy poziom produktywności.

Zgodność z przepisami

Realizacja i rejestrowanie wszystkich obowiązkowych działań statutowych i wynikających z regulacji prawnych.

Dłuższy czas pracy bez przestojów

Technologia pozwala zmniejszyć liczbę awarii zasobów i podejmować interwencje konserwacyjne tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Maksymalne wykorzystanie czasu pracowników

Planowanie harmonogramów pracy inżynierów terenowych pozwala maksymalizować czas rzeczywistej pracy i minimalizować czas podróży na miejsce.

Wyższą produktywność

Zapewnienie inżynierom pracującym w terenie niezbędnych informacji pozwala im na efektywne działanie.

Świadectwa