Transport i infrastruktura

Optymalizacja wydajności firmowych zasobów transportowych i infrastruktury

Ochrona klientów i bezpieczny transport ładunków dostarczanych do miejsc docelowych bez opóźnień. Vetasi posiada specjalistyczną wiedzę, która umożliwia klientom efektywne zarządzanie flotą, taborem kolejowym, torami, a także inną infrastrukturą – wszystko to przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa, przepisów oraz potrzeb klientów.

Niezależnie od tego, czy drogą powietrzną, morską czy lądową:

W przypadku zasobów flotowych — od samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów przez pociągi, lekką kolej, aż po samoloty i statki — IBM Maximo Transportation dostarcza narzędzia pozwalające na efektywne i wydajne, scentralizowane zarządzanie cyklem życia każdego składnika majątku, na jednej platformie i w jednej bazie danych. Prawdziwą wartość osiąga się dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji zasobów. To z kolei efekt zautomatyzowanej konserwacji, która umożliwia stały monitoring stanu sprzętu. Upraszcza to zarządzanie częściami i zapasami na potrzeby liczenia cykli i zarządzania zbiornikami paliwa. Efekt? Mniejsza liczba zgłaszanych awarii na drogach.

Zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury krytycznej

IBM Maximo® for Civil Infrastructure pomaga określać priorytety inwestycyjne w obszarze infrastruktury. W ten sposób można zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i zwiększyć możliwości poruszania się. Trzeba do tego połączyć inteligencję cyfrową (zarówno sztuczną inteligencję, jak i IoT) z inżynieryjną wiedzą specjalistyczną. Najlepsze praktyki w zakresie przepływu pracy polegają na integrowaniu zespołów przy wykorzystaniu jednej platformy do monitorowania, zarządzania i konserwacji zasobów infrastruktury, przewidywania awarii i priorytetyzowania napraw.

Wsparcie oferowane przez algorytmy sztucznej inteligencji i technologie rozszerzonej rzeczywistości, które oferują kompletny obraz operacji, pozwala zwiększyć mobilność załóg technicznych.

Poznaj IBM Maximo Application Suite

IBM Maximo: rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstw transportu kolejowego

Jak zoptymalizować wydajność zasobów transportu kolejowego przy pomocy kompletnego zestawu rozwiązań do obsługi, konserwacji, monitorowania, podnoszenia jakości i niezawodności

Jedną z unikalnych cech IBM Maximo jest to, że rozwiązanie obejmuje wszystkie klasy zasobów i dyscypliny inżynieryjne występujące w branży kolejowej, w tym:

  • Zarządzanie Taborem
  • Zarządzanie siecią kolejową i elektryczna lub zasobami liniowymi
  • Struktury cywilne na terenach kolejowych
  • Obiekty kolejowe i roboty ziemne
  • Sygnalizacja, telekomunikacja i infrastruktura IT

Każda z tych klas zasobów wymaga unikalnych funkcjonalności, możliwości zarządzania danymi i odpowiedniego podejścia do zarządzania nimi. Rozwiązania branżowe Maximo można łączyć w celu uzyskania pełnych możliwości w ramach jednej aplikacji – korzystając z jednej bazy danych i zapewniając jednocześnie pełny wgląd we wszystkie obszary.

Pobierz dokument Vetasi opisujący IBM Maximo for Rail

Świadectwa