Woda i ścieki

Rozwiązanie Enterprise Asset Management dla branży wodnej i ścieków

Wyższa jakość odprowadzanej wody i ścieków oraz większa wydajność usług przy jednoczesnej poprawie zyskowności i dostarczeniu istotnych informacji potrzebnych do monitoringu oraz utrzymania odpowiedniego stanu systemów wodociągowych Gromadzenie i łączenie informacji na temat zasobów pozwala podejmować optymalne decyzje.

Najlepsze decyzje to decyzje oparte na faktach. Ich podejmowanie staje się możliwe kiedy organizacje potrafią kwalifikować i określać ilościowo przed zarządem oraz innymi interesariuszami “magiczny trójkąt zarządzania aktywami”, na który składają się wydajność, koszty oraz ryzyko. Wymaga to dogłębnego zrozumienia, w jakim stopniu baza zasobów pozostaje w zgodzie z celami organizacyjnymi. Przestarzałe zasoby i załoga, która także się z roku na rok starzeje może oznaczać właśnie s perspektywy celów organizacyjnych poważne problemy.

Wykorzystując nowoczesne technologie i wprowadzając zmiany organizacyjne można wykorzystać istniejące szanse biznesowe, co jest kluczowe w kontekście przygotowywania się na to, co niesie przyszłość.

Pobierz dokument prezentujący Vetasi Accelerator dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Gromadzenie i łączenie informacji na temat zasobów pozwala przedsiębiorstwom z branży wodnej i ścieków podejmować optymalne decyzje.

Pompy, filtry, części zamienne, paliwo oraz sprzęt elektroniczny do monitoringu – to tylko niektóre elementy niezbędne do obsługi sieci wodociągowej.

Wdrożenie rozwiązania EAM umożliwi prowadzenie prewencyjnych działań konserwacyjnych oraz zaplanowanie regularnych inspekcji, które pozwalają na dokonywanie niezbędnych korekt i napraw, a także minimalizowanie przestojów spowodowanych nieplanowanymi naprawami. Integracja technologii mobilnych dodatkowo zwiększy wydajność operacyjną. Pomoże także organizacjom użyteczności publicznej stać się bardziej ekologicznymi poprzez ograniczenie dokumentów papierowych.

Takie podejście zapewnia istotne korzyści:

  • Lepsze zrozumienie wydajności i wiedza na temat aktualnego stanu systemu, a także poziomu usług – to dzięki wdrożeniu i wykorzystaniu niezawodnych narzędzi do planowania.
  • Potencjalne oszczędności i/lub przesuniecie w czasie kosztów kapitałowych dzięki optymalizacji produktywnego okres eksploatacji zasobów.
  • Mniejsze ryzyko na etapach projektowania i budowy dzięki opracowaniu rozwiązań konstrukcyjnych, które kładą nacisk na bezpieczeństwo, elastyczność operacyjną, a także nowe potrzeby operacyjne w przyszłości
  • Lepszy stosunek jakości do ceny dzięki możliwości identyfikacji rozwiązań spełniających wymagania techniczne, regulacyjne, środowiskowe, budżetowe, społeczne oraz dotyczące zrównoważonego rozwoju
  • Struktura cen, która spełnia wymagania dotyczące kosztów zrównoważonego rozwoju dla systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych

The Next Step: dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach w branży wodnej i ścieków

Obejrzyj nasz filmżeby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania EAM oferowane przez Vetasi mogą pomóc organizacjom użyteczności publicznej.

Dowiedz się więcej czytając case study projektów Vetasi zrealizowanych w branży wodnej i użyteczności publicznej

Świadectwa