Vetasi pomaga Scotia Gas Networks poprawić efektywność ich funkcji inżynieryjnych

Przegląd klienta

Vetasi pomaga Scotia Gas Networks poprawić efektywność ich funkcji inżynieryjnych

Wyniki

Korzyści

System zarządzania zasobami obsługuje teraz strumienie związane z obsługa klienta, nowymi podłączeniami oraz CRM. Łączy on zestawy danych z wcześniej istniejących systemów, a role i obowiązki zostały zmienione w celu uwzględnienia nowej funkcjonalności.

Głównym celem projektu była poprawa wydajności funkcji inżynieryjnej w SGN i ograniczenie liczby istniejących kastomizacji. Firma Vetasi osiągnęła to przez:

  • Połączenie zbiorów danych w jedną bazę danych.
  • Konsolidację procesów biznesowych.
  • Konsolidację procesów biznesowych.
  • Wykorzystanie nowych funkcji Maximo 7.5.05.
  • Walidację zgodności Maximo i Syklo.
  • Opracowanie zaawansowanych konfiguracji dla infrastruktury.