Dobrze przemyślane podejście przed rozpoczęciem procesu wdrażania Systemu Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (EAM) jest solidną podstawą dającą największą szansę na osiągnięcie sukcesu. 

Implementacja rozwiązania EAM, zarządzania usługami informatycznymi lub zarządzania portfelem nieruchomości wymaga dużo więcej niż tylko zidentyfikowania i zainstalowania odpowiedniego oprogramowania.  Zaawansowane systemy oprogramowania są zintegrowane i skonfigurowane tak, aby odpowiadały wymaganiom utrzymania, ITlub zarządzania procesami biznesowymi, podczas gdy dane są często udostępniane i integrowane z innymi systemami przedsiębiorstwa.  Obecne procesy mogą zostać przeprojektowane tak aby odzwierciedlały najlepsze praktyki, z kolei przestarzałe oprogramowanie i sprzęt wymaga uwagi i rozważenia dalszych działań.

Wspieranie prawdziwych zmian

Sukces Zarządzania Zasobami wymaga kompleksowego programu i jest uzależniony od czterech kluczowych elementów: ludzi, procesów, systemów  i danych.  Rozumiemy znaczenie każdego z tych elementów oraz wpływ każdego z nich na skuteczność wdrożenia.

Nasi konsultanci ściśle współpracują z klientami, aby zidentyfikować możliwości poprawy, ukierunkować działania na utrzymanie, najlepsze praktyki procesów informatycznych i biznesowych oraz popierać zmianę w organizacji w celu programu wsparcia obejmującego całą organizację.

Ponadto nasi konsultanci są dobrze poinformowani o aktualnych technologiach aplikacji internetowych, baz danych, systemach operacyjnych, mobilnych i platformach raportowania. Możemy skorzystać z doświadczeń uzyskanych podczas pracy przy najważniejszych wdrożeniach systemów zarządzania zasobami EAM, zarządzania usługami IT i zarządzania portfelem nieruchomości we wszystkich branżach takich jak Zarządzanie nieruchomościami, Media/usługi komunalne, Transport, Ropa i Gaz, Sektor biomedyczny, Przemysł i Górnictwo.

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • Ocena bieżących procesów zarządzania aktywami i utrzymaniem;
  • Ulepszanie procesów i/lub wdrażanie projektów biznesowych;
  • Ulepszanie procesów i/lub projektowanie implementacji projektu i określanie jego zakresu;
  • Warsztaty dotyczące usprawnienia i przebudowy procesu zarządzania utrzymaniem zasobów;
  • Warsztaty dotyczące usprawnienia i projektowania systemu utrzymania zasobów;
  • Nadzór funkcjonalny nad rozwojem, testowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych;
  • Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym map procesów, wymagań systemowych, standardów danych i materiałów szkoleniowych.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch