Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami

Precyzyjnie dopasowane do specyficznych potrzeb rozwiązania do zarządzania zasobami, które zapewniają realne korzyści

Niezależnie od tego, czy poszukujesz konkretnej korzyści z zarządzania zasobami, chcesz wprowadzić dużą czy małą zmianę w swoim programie zarządzania zasobami, albo potrzebujesz jednorazowego lub stałego wsparcia konsultingowego; nasz doświadczony zespół ekspertów zarządzania zasobami jest przygotowany i chętny do pomocy.

Organizacje poszukują sposobów na doskonalenie zarządzania zasobami, mając na uwadze osiagnięcie wielu różnych korzyści. Będą one inne niż w przypadku konkurencji. Zależą bowiem do firmowych celów , unikalnego kontekstu operacyjnego i szczególnych wyzwań. Vetasi szczyci się dostarczaniem rozwiązań do zarządzania zasobami, które są skuteczne, dopasowane do założonych celów i przekraczają Twoje oczekiwania.

Jakie korzyści z zarządzania zasobami możemy pomóc Ci osiagnąć?

Optymalizacja systemów zarządzania zasobami, która odblokowuje wartość

Zrozum i zaadresuj zagrożenia oraz szanse, jakie tworzy Twój system zarządzania zasobami – w ten sposób można zwiększyć przychody i obniżyć koszty. Rozwiązania ułatwiające osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju i zgodności z normą ISO 55001.

Optymalizacja systemów zarządzania zasobami, która odblokowuje wartość

Zrozum i zaadresuj zagrożenia oraz szanse, jakie tworzy Twój system zarządzania zasobami – w ten sposób można zwiększyć przychody i obniżyć koszty. Rozwiązania ułatwiające osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju i zgodności z normą ISO 55001.

Ucz się więcej

Poprawa wydajności i kondycji zasobów

Odpowiednia dostępność, niezawodność, stan i kondycja zasobów, które pozwolą zaspokoić, a nawet przekroczyć potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz klientów.

Poprawa wydajności i kondycji zasobów

Odpowiednia dostępność, niezawodność, stan i kondycja zasobów, które pozwolą zaspokoić, a nawet przekroczyć potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz klientów.

Ucz się więcej

Poprawa wyników finansowych

Maksymalny ROIC (Return on Invested Capital), czyli zwrot z zainwestowanego kapitału dzięki optymalizacji pojedynczych lub globalnych wydatków związanych z zarządzaniem zasobami m.in OpEx, CapEx, TotEx, a także dzięki możliwości połączenie wpływu wydajności zasobów z wynikami finansowymi.

Poprawa wyników finansowych

Maksymalny ROIC (Return on Invested Capital), czyli zwrot z zainwestowanego kapitału dzięki optymalizacji pojedynczych lub globalnych wydatków związanych z zarządzaniem zasobami m.in OpEx, CapEx, TotEx, a także dzięki możliwości połączenie wpływu wydajności zasobów z wynikami finansowymi.

Ucz się więcej

Zarządzanie ryzykiem i szansami wynikającymi z posiadania zasobów

Identyfikacja, analiza, ocena i poprawa sytuacja w zakresie ryzyka/szans związanych z zasobami. Rozwiązania ułatwiające osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju i zgodności z normą ISO 31000 oraz ISO 55001.

Zarządzanie ryzykiem i szansami wynikającymi z posiadania zasobów

Identyfikacja, analiza, ocena i poprawa sytuacja w zakresie ryzyka/szans związanych z zasobami. Rozwiązania ułatwiające osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju i zgodności z normą ISO 31000 oraz ISO 55001.

Ucz się więcej

Wykorzystywanie danych o zasobach do podejmowania lepszych decyzji

Możliwość wyboru najbardziej wartościowych opcji dzięki szczegółowej, precyzyjnej wiedzy, a innymi słowy wsparcie dla podejmowanie decyzji bazujących na faktach.

Wykorzystywanie danych o zasobach do podejmowania lepszych decyzji

Możliwość wyboru najbardziej wartościowych opcji dzięki szczegółowej, precyzyjnej wiedzy, a innymi słowy wsparcie dla podejmowanie decyzji bazujących na faktach.

Ucz się więcej

Szkolenia i rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zasobami

Rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie zrównoważonej działalności – ich warunkiem są odpowiednie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania zasobami poprzez praktykę zarządzania i utrzymania oraz szkolenia ISO 5500x.

Szkolenia i rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zasobami

Rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie zrównoważonej działalności – ich warunkiem są odpowiednie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania zasobami poprzez praktykę zarządzania i utrzymania oraz szkolenia ISO 5500x.

Ucz się więcej

Assessmenty dotyczące luk w programach zarządzania zasobami i certyfikacji

Opracowanie mapy drogowej wdrożenia

Budowa systemu zarządzania zasobami

Rozwój polityki zarządzania zasobami

Opracowanie SAMP (Strategic Asset Management Plan), czyli strategicznego planu zarządzania zasobami

Opracowanie planu zarządzania zasobami w skali całego cyklu ich użytkowania

Strategia konserwacji i rozwój taktyki

Zarządzanie wykonaniem pracy (planowanie i harmonogramowanie prac konserwacyjnych)

Skoncentrowane doskonalenie / eliminacja błędów / analiza przyczyn źródłowych

ROIC (return on invested capital) Optimisation

OpEx (wydatki operacyjne) / Optymalizacja budżetu utrzymania

CapEx (nakłady kapitałowe) / Inwestycje w zasoby i optymalizacja budżetu na wymianę sprzętu

Optymalizacja TotEx (całkowite wydatki) / LCC (rachunek kosztów cyklu użytkowania)

Ocena ryzyka związanego z zasobami / Analiza krytyczności

Opracowanie planu postępowania z ryzykiem dotyczącym zasobów

Integracja systemu zarządzania ryzykiem zasobów

Identyfikacja zasobów, weryfikacja i tagowanie

Analiza zasobów i wizualizacje

Budowa wiodących i/lub opóźnionych KPI

Szkolenia z zarządzania zasobami, konserwacji i ISO 5500x

Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszym doradców ds. zarządzania zasobami

Wartościowe informacje i zasoby, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmowymi zasobami