Oceny

Ocena aktualnej dojrzałości i zgodności w zakresie zarządzania aktywami organizacji

Celem naszych ocen jest zapewnienie kompleksowego zrozumienia dojrzałości w zakresie zarządzania aktywami organizacji lub zgodności z jej aspiracjami. Ustalenia te stanowią podstawę naszych zaleceń, pozwalając organizacjom na dostosowanie i skoncentrowanie wysiłków, aby skuteczniej osiągać swoje cele. Dokonujemy kilku zatwierdzonych ocen i przeprowadzamy audyty dotyczące zarządzania aktywami, zgodne z ISO 55001.

Jako osoby oceniające, zatwierdzone przez Instytut Zarządzania Aktywami (IAM) i ISO 55 000, stosujemy systematyczne podejście do oceny wzrostu dojrzałości w zakresie zarządzania aktywami, w oparciu o analizy i standardy. 

Stan i wydajność aktywów są ściśle powiązane z praktykami, procesami i technologią, które definiują zarządzanie cyklem życia portfela aktywów. Wykorzystujemy model hierarchii systemów w celu ustalenia stanu, wyników i ryzyka związanego z portfelem aktywów na odpowiednim poziomie. Ustalenia te wspierają podejmowanie świadomych decyzji.

Jest to skorelowane z wynikami oceny systemu zarządzania, która jest zgodna z normą ISO 55000, w celu określenia punktu odniesienia i braków. Po uzgodnieniu tego punktu odniesienia, podejmiemy współpracę w celu określenia i zaplanowania ulepszeń, które zapewnią maksymalną wartość.

Porozmawiaj z naszym ekspertem:  Krzysztof Ledóchowski <krzysztof.ledochowski@vetasi.com>

Usługi doradcze w zakresie zarządzania aktywami

Oceny

Ocena aktualnej dojrzałości i zgodności w zakresie zarządzania aktywami organizacji

Celem naszych ocen jest zapewnienie kompleksowego zrozumienia dojrzałości w zakresie zarządzania aktywami organizacji lub zgodności z jej aspiracjami. Ustalenia te stanowią podstawę naszych zaleceń, pozwalając organizacjom na dostosowanie i skoncentrowanie wysiłków, aby skuteczniej osiągać swoje cele. Dokonujemy kilku zatwierdzonych ocen i przeprowadzamy audyty dotyczące zarządzania aktywami, zgodne z ISO 55001.

Dowiedz się więcej

Strategia i działania

Określenie elementów składowych dla skutecznego podejmowania decyzji

Vetasi pomaga organizacjom przekładać aspiracje i cele biznesowe na strategiczne i operacyjne plany zarządzania aktywami. Skoordynowane działania docelowo optymalizują portfel w celu maksymalizacji zwrotu dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. Wymaga to integracji procesów i funkcji związanych z aktywami, pracą, zapasami i łańcuchem dostaw w celu zapewnienia terminowego dostarczania wymaganych aktywów.

Dowiedz się więcej

Dostosowane, ulepszone projekty

Rozwiązuj nieustrukturyzowane problemy, aby odblokować wartość

Dostosowane, ulepszone projekty Vetasi rozwiązują niestandardowe problemy, aby odblokować wartość dla organizacji. Nasze podejście opiera się na zwinnej metodyce, polegającej na krótkich okresach czasu, z ciągłym zaangażowaniem zainteresowanych stron, co zapewnia szybkie osiąganie trwałych wyników.

Porozmawiaj z naszym ekspertem:  Krzysztof Ledóchowski <krzysztof.ledochowski@vetasi.com>

Dowiedz się więcej

Spostrzeżenia

Efektywne zarządzanie aktywami

Wiarygodne i aktualne dane intensyfikują efektywne zarządzanie aktywami. Vetasi oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania danymi, dostarczania informacji i zaawansowanych analiz. Opracowaliśmy standardy i procesy umożliwiające skuteczną identyfikację, weryfikację, etykietowanie, standaryzację i dokumentowanie konfiguracji portfela aktywów, analizę ryzyka i opracowanie taktyki utrzymania zgodnie z międzynarodowymi normami. 

Dowiedz się więcej

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Intensyfikacja efektywnego zarządzania aktywami

Każdego roku w branżach intensywnie wykorzystujących środki trwałe i w branżach usługowych marnuje się miliony na skutek nieefektywnego zarządzania łańcuchem dostaw MRO. Vetasi wypełnia lukę pomiędzy inżynierią a zarządzaniem łańcuchem dostaw poprzez skuteczne modelowanie ryzyka, identyfikację ogólnych wykazów części zamiennych, wdrożenie standardyzacji w klasyfikacji aktywów, katalogowanie pozycji oraz zastosowanie zaawansowanej analizy w planowaniu zapasów. Prowadzi to do znacznej poprawy wyników finansowych portfela aktywów.

Dowiedz się więcej

Wsparcie & Szkolenia

Praktyczne spostrzeżenia od doświadczonych praktyków

Wsparcie i szkolenia są dostarczane przez doświadczonych praktyków, którzy wnoszą spostrzeżenia z praktycznego doświadczenia. Tematy obejmują:

  • Zarządzanie aktywami
  • Zarządzanie pracą
  • RCM oparty na ryzyku
  • Skoncentrowana poprawa

Porozmawiaj z naszym ekspertem: Krzysztof Ledóchowski <krzysztof.ledochowski@vetasi.com>

Dowiedz się więcej