Wprowadzenie

BAA (British Airports Authority), wcześniejszy właściciel znaczącej ilości lotnisk w UK, zdecydował o konieczności zastąpienia dotychczasowego rozwiązania do zarządzania zasobami (Maximo V5.2) na lotnisku Heathrow, nowym rozwiązaniem. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wybrany został system Maximo 7.5. do zarządzania zasobami i infrastrukturą.

Informacje dotyczące wcześniej wdrożonej wersji Maximo V5.2:

  • 1700 jednoczesnych użytkowników (current users)
  • 900 techników / inżynierów mobilnych wielu firm dostarczających usługi z kilkoma setkami pracowników biurowych (planiści i pracownicy administracyjni)
  • Ponad 500 000 “aktywnych” zasobów o szerokim zasięgu, obejmujących stałe punkty, zasoby liniowe, mobilne / zmieniające swoją lokalizację
  • Klientem jest organizacja o różnych zasobach, zarządzająca wszystkimi czterema mediami (gaz, elektryczność, woda, telekomunikacja), nieruchomościami (budynki terminali) oraz zasobami dostarczania usług jak np. urządzenia do obsługi bagażu, jego oznakowania itp.
  • Wartość zasobów jest wyceniona na ponad 10 mld funtów.

Potrzeba biznesowa

Główne czynniki, które przyczyniły się do zastąpienia dotychczasowego systemu Maximo:

  • System zarządzania zasobami, Maximo 5.2 jest wycofywany i nie jest już dłużej wspierany przez producenta
  • Heathrow musi wykazać postęp w zakresie osiągnięcia pełnej zgodności systemu do utrzymania i kontroli z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAP 168)

Heathrow musiał skorzystać z niektórych nowych modułów i funkcjonalności dostępnych w nowej wersji Maximo. Te moduły obejmują:

  • Maximo Asset Manager 7.5 (podstawowa funkcjonalność)
  • Maximo Scheduler 7.5
  • MaxiNet - (MaxiNet to uzgodniona nazwa nowego modułu zakupu zasobów opracowanego w ramach Maximo 7.5 w zakresie tego projektu)

Rozwiązanie

Rozwiązanie obejmuje Maximo V7.5 z Maximo Scheduler, Maximo Mobile Work Manager (MMWM) i Maximo Mobile Inventory Manager (MMIM). Obecnie istnieje 1700 użytkowników, z których 900 skorzysta na wykorzystaniu MMWM.  Opracowano nową aplikację o nazwie MaxiNet w celu zarządzania zakupami, instalowaniem i wdrażaniem nowych zasobów lotniskowych przed ich oddaniem do regularnego użytkowania i zarządzania.

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2012 r. od fazy projektowania, która trwała do marca 2013 r. Obejmowała ona dokumentację bieżących procesów biznesowych, a następnie zaprojektowanie nowych procesów i specyfikacji funkcjonalnej.

Niezwłocznie po fazie projektowania, rozpoczęto prace nad budową systemu, zakończone testami jednostkowymi i opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Wymagana integracja między Maximo a systemem finansowym Oracle, została wykonana przy użyciu szablonu integracji Oracle i wykonaniu wielu konfiguracji.

Zostały przeprowadzone wszechstronne testy systemu, integracji, wydajności i użytkowników. Po ukończeniu testów systemu i wydajności Vetasi wspierała strony trzecie w testach integracyjnych i testach użytkowników.

Ze względu na samą objętość danych i spodziewany czas przestoju tak dużego systemu, gdyby został uaktualniony z wersji 5.2 za pomocą narzędzi IBM, zdecydowano się na migrację danych z wersji 5.2 do wersji 7.5. Ładowanie skryptu jest znacznie szybsze niż aktualizacja. Ze względu na to, że dokładność transferu danych ma szczególnie ważne znaczenie w regulowanym środowisku, skrypty ładowania danych i transfer danych zostały gruntownie przetestowane zanim zostały użyte. Ponieważ klient zaktualizował hierarchię zasobów przed aktualizacją systemu, konieczne było wprowadzenie danych korzystając z zewnętrznych źródeł.

 

Korzyści

Heathrow zyskało ogromne korzyści z możliwości uproszczenia procesów biznesowych i stworzenia systemu Maximo ze znacznym zmniejszeniem niezbędnych kastomizacji i związaną z tym poprawą wydajności.

Włączenie Maximo Scheduler i MMWM umożliwiło lepszą widoczność dystrybucji pracy wokół lotniska za pomocą jednoczesnego podglądu mapy i widoku planu prac w Scheduler.

Korzystając z zaktualizowanych możliwości konfiguracyjnych Maximo, Heathrow było w stanie włączyć wcześniej samodzielny system zakupu zasobów, który został nazwany Maxinet. Umożliwia to zarządzanie zasobami przez cały cykl ich życia od zakupu do wycofania. Koszty są rejestrowane w jednym miejscu, a raporty pokazują trendy cyklu życia dla pojedynczych, zróżnicowanych i zgrupowanych zasobów. Ta metoda nadzoru pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące bieżącego wprowadzania i wycofywania aktywów, jeśli utrzymanie okazuje się droższe od wymiany zasobu. Można również podejmować decyzje dotyczące zastępowania pewnych typów zasobów typów, tymi markami i modelami zamienników, które są bardziej trwałe i których koszt jest najmniejszy.

To wdrożenie Maximo zostało zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk oraz spełnienia wymagań WPR 168, zmniejszając w ten sposób ryzyko biznesowe.

Od momentu wdrożenia i uruchomienia Maximo V7.5 wprowadzono kilka ulepszeń, wprowadzając mobilny system kontroli lotnisk zwany AAIMS, który odbiera zlecenia inspekcyjne od Maximo i zwraca zlecenia pracy do wykonania na płycie lotniska. Dodatkowym ulepszeniem, które umożliwia menedżerom i w zasadzie każdemu, kto ma odpowiednią aplikację na smartfony, jest – w przypadku wykrycia problemu na terenie lotniska – zaraportowanie poprzez wysłanie zlecenia pracy do Maximo. Najnowsza zmiana dotyczyła wprowadzenia Maximo Anywhere, które zastąpiło MMWM, co jeszcze bardziej zwiększyło możliwości mobilne i wydajność personelu inżynieryjnego.

Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch