ITSM na bazie IBM Control Desk daje Ci możliwość zarządzania usługami i procesami w Twojej organizacji na zupełnie nowym poziomie.

Zbudowane na jednej platformie oprogramowanie IBM Control Desk zapewnia kompleksowy obraz zarówno zasobów cyfrowych, jak i fizycznych w całym przedsiębiorstwie. To holistyczne podejście zapewnia lepszą widoczność i analityczny wgląd w procesy zarządzania usługą IT, umożliwiając poprawę usług i obniżenie kosztów.

Jak to działa

Rozwiązanie ITSM firmy Vetasi, korzystające z IBM Control Desk, obsługuje ponad dziesięć procesów ITIL (Information Technology Infrastructure Library):

 • Zarządzanie dostępnością;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Zarządzanie zdarzeniami;
 • Zarządzanie finansowe;
 • Zarządzanie incydentem;
 • Zarządzanie wiedzą;
 • Zarządzanie problemem;
 • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami;
 • Realizacja wniosków;
 • Zarządzanie;
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług;
 • Zarządzanie katalogiem usług;
 • Zarządzanie poziomem usług (SLA).

Użytkownicy zajmują się pojedynczymi instalacjami, infrastrukturą, utrzymaniem, narzędziem administracyjnym, interfejsem użytkownika silnikiem przepływu pracy i bezpieczeństwem. Mogą zacząć od jednego z obszarów funkcjonalnych i stopniowo przejmować inne. Pozwala to na ograniczenie wielu punktów serwisowych i narzędzi do zarządzania aktywami, jednocześnie dostarczając pojedynczą platformę łączącą procesy różnych zespołów.

Korzyści

Vetasi ma bogate doświadczenie w wdrażaniu i zarządzaniu systemami ITSM przy użyciu IBM Control Desk, co może przynieść naszym klientom następujące korzyści:

 • "Spokojną głowę" - rozwiązanie posiada certyfikats Pink Elephant’s PinkVerify potwierdzającą jego zgodność z najlepszymi praktykami IT Infrastructure Library (ITIL);
 • Zarządzanie cyklami zasobów IT - zapewnia zarządzanie zapasami i zgodność z licencją oprogramowania. Pomaga w zarządzaniu zasobami przez cały cykl ich życia, optymalizując wykorzystanie zasobów cyfrowych i fizycznych oraz minimalizując ryzyko;
 • Jeden Punkt Kontaktu - wydajny help desk zajmujący się obsługą zgłoszeń i incydentów;
 • Zarządzanie zmianą, konfiguracją i wydaniami- zapewnia zaawansowaną analizę skutków i automatyzację procesów zmiany, mające na celu wsparcie integralności usług i minimalizację ryzyka;
 • Użyteczność i integracja - wprowadza nowy poziom łatwości obsługi dla użytkowników nietechnicznych, którzy muszą mieć dostęp do usług IT i uczestniczących w procesie zarządzania usługami;
 • Samoobsługa - obejmuje funkcje samoobsługi, dzięki czemu użytkownicy wymagają mniej wsparcia przy zgłaszaniu problemów, co zmniejsza koszty szkolenia i wydajność użytkowników;
 • Automatyzacja, kontrola i zarządzanie - pomaga zarządzać szybkim tempem zmian związanym z środowiskiem w Chmurze, umożliwiając użytkownikom zautomatyzowanie działań związanych z niższym ryzykiem i delegowanie innych określonych scenariuszy do menedżerów zmiany;
 • Zarządzanie poziomem usług (SLA) - pomaga zapewnić, że zmiany w zakresie świadczenia usług lub przerwy w działaniu urządzeń nie wpływają na umowy o poziomie usług (SLA) i pozwala zespołowi zarządzania usługami informatycznymi na skupienie się na dostarczaniu wartości użytkownikom końcowym;
 • Wsparcie dla dostawców usług - wspiera usługi serwisowe i możliwości dostarczania usług dla wielu klientów za pomocą jednej instancji, co pozwala zwiększyć rentowność i satysfakcję klientów;
 • Elastyczność - IBM Control Desk jest instalowany zarówno on-site lub dostępny w modelu SaaS.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch