Zarządzanie Zasobami w IBM Maximo zapewnia taką funkcjonalność, która pozwala organizacji zarządzać zasobami na zupełnie nowym poziomie.

Zbudowane na jednej platformie programowej Maximo, zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich typów zasobów - produkcji, urządzeń, transportu i informatyki - w całym przedsiębiorstwie. Ta holistyczna perspektywa pozwala zrozumieć wszystkie Twoje aktywa i zidentyfikować w nich niewykorzystany potencjał, umożliwiając opracowanie kompleksowych programów do prac prewencyjnych oraz zredukować nieplanowaną obsługę techniczną. Programy te, łącznie mogą obniżyć koszty i zwiększyć czas dyspozycyjności zasobów, prowadząc tym samym do poprawy wydajności.

Jak to działa

IBM Maximo zostało zaprojektowane od podstaw do wspierania zarządzania aktywami. Dane i procesy biznesowe w ramach IBM Maximo obsługują sprawdzone metody zarządzania aktywami, usługami i pracą, połączone z podejmowaniem decyzji opartych na metrykach we wszystkich branżach. Przykładowo, rekord zasobu jest klasyfikowany z atrybutami, takimi jak: typ materiału, średnica, ocena, moc wyjściowa, producent i data instalacji. Te szczegółowe atrybuty mogą być automatycznie analizowane i wykorzystywane do określania zamówień i magazynów w ramach Maximo lub w innych aplikacjach korporacyjnych przy użyciu standardowej technologii integracji. Maximo może być wspomagane przez wykorzystanie integracji ze Spatial GIS, dostarczając atrybuty geograficzne, pogębiając zrozumienie kontekstu operacyjnego i usprawniając alokację pracy.  

The six modules in IBM Maximo EAM

Rys.1: Kluczowe moduły IBM Maximo

Narzędzia danych i raportowania

Czynności utrzymaniowe zapisane w rekordzie aktywów dostarczają niezbędnej ilości danych o niepowodzeniu / skuteczności do zapewnienia informacji o kosztach, awariach i dopasowaniu do danego składnika aktywów. Te informacje mogą być wykorzystane porzez pakiet raportowania IBM Maximo lub zewnętrzne narzędzia raportowania, aby móc oceniać skuteczność aktywów i podejmować odpowiednie decyzje odnośnie inwestycji w aktywa.

IBM Maximo posiada 150 standardowych raportów dotyczących procesów zarządzania aktywami, które obejmują średni czas między awariami, średni czas naprawy, analizę awarii aktywów, analizę kosztów aktywów i analizę dostawcy. Ponadto IBM Maximo udostępnia funkcje kwerend i arkuszy kalkulacyjnych w celu umożliwienia śledzenia danych ad hoc w celu wspierania planowania cyklu życia zasobów.

Korzyści

Wykorzystywane przez wiodące organizacje na całym świecie IBM Maximo jest konsekwentnie uznawane za najlepsze na rynku rozwiązanie wg Gartnera i ARC, oferujące korzyści takie jak:

  • System zarządzania aktywami dla wszystkich zasobów, który opiera się na wspólnej bazie danych i modułowym oprogramowaniu, aby każdy dział firmy mógł przechowywać i pobierać wiarygodne, dostępne i łatwo udostępniane informacje w czasie rzeczywistym;
  • Zdolność do śledzenia, zarządzania i utrzymywania istotnych aktywów biznesowych, usprawnienie podejmowania decyzji związanych z aktywami i zwiększenie wydajności, poprawa zarządzania niezawodnością, zgodności z przepisami i zwrotu z inwestycji;
  • Minimalizowanie ryzyka zakłóceń biznesowych i kary wynikających z prowadzenia działalności;
  • Integracja z istniejącymi już aplikacjami;
  • Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny dla całej organizacji;
  • Dostarczający pełną funkcjonalność i wszechstronność;
  • Umożliwia przybliżenie zarządzania aktywami do ogólnej strategii biznesowej;
  • Pozwala organizacjom na osiągnięcie specyfikacji British Standards PAS 55 (specyfikacja wymagań dotyczących optymalnego zarządzania zasobami infrastruktury fizycznej);
  • Dostarcza specyficzne dla branży rozwiązanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, które wykorzystuje wiedzę i umiejętności technologiczne firmy Vetasi.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch