IoT dla przemysłu (IIoT)

Termin "Internet of Things" (IoT) jest stosowany już od kilku lat, przy czym obecnie aktywność tego hasła na rynku stale rośnie. Wielu dostawców wróży duzy sukces dla Internetu Rzeczy (IoT), aczkolwiek rynek nie jest jeszcze dojrzały i wystarczjaąco stabilny. W perspektywie jest potencjał na osiągnięcie duzysz zysków, ale droga do ich osiągnięcia nie zawsze jest prosta.

Aby móc dostarczać IoT należy poświęcić czas na planowanie i współpracę z wieloma partnerami w celu wypracowania rozwiązania i technologii.

Obecnie wyróżniane są dwa światy IoT: klienta i przemysłowy.

Istnieją aplikacje które łączą te dwa światy, np. w sektorze telekomunikacyjnym, marketingu, inteligentnym miejskim transporcie zbiorowym, i rozwoju farmaceutycznym, ale w większości przypadków można je traktować osobno.

IoT Klienta łączy codzienne życie z usługami lub informacjami.

IoT Przemysłowy (IIoT) łączy zasoby kapitału wysokiej wartości z usługami i łańcuchami dostaw dla poprawy wydajności, wyższej rentowności, poprawy bezpeczeństwa oraz zgodności z przepisami.

Wierzymy, że rozwiązanie Industrial IoT (IIoT) oparte na technologii IBM doprowadzi do połączenia przestrzeni rozwiązań biznesowych wielu gałęzi przemysłu zajmujących się inżynierią i zasobami. Łączenie fizycznych zasobów z systemami zarządzania Enterprise Asset Management, takimi jak Maximo, jest jednym ze sposobów, w jaki IIoT może przynieść dużą wartość wielu organizacjom.

Gdzie zacząć?

Aby odnieść sukces z IoT trzeba konieczne jest dostarczenie wielu elementów, które Vetasi ma odpowiednio przygotowane do rozwoju i pracy z klientami.

Możemy współpracować z zespołem zainteresowanych stron w celu poprawy zarządzania zasobami i optymalizacji. Nasi konsultanci wykorzystują szacunkowe ramy oceny, aby zrozumieć i ilościowo określić bieżące operacje. Sa one skalowane w celu dostosowania celów projektu do konkretnych celów biznesowych. Wyniki rekomendacji wskazują funkcje, w których inwestycja w IIoT zapewni największą poprawę istniejących procesów monitorowania i zarządzania stanem aktywów.

Następnie, można określić, które przypadki użycia są obecnie wykonalne, ponieważ IoT obniża koszt przechwytywania danych, transmisji, przetwarzania i analityki normatywnej. Dane mogą być skutecznie przetwarzane z wykorzystaniem systemów opartych na technologiach Edge i Cloud w celu dostarczenia informacji wspierających podejmowanie decyzji. Te działania, w tym interwencje w zakresie utrzymania, zmiany w eksploatacji lub konfiguracji zasobów, aktualizowanie zakresu usług lub zmiana łańcucha dostaw powinny być powiązane z rejestracją tych informacji w systemach takich jak Maximo.