DOSTOSOWANIE DO ISO 55000

Wytyczne dotyczące zwiększenia wartości portfeli aktywów

ISO 55000 to norma opracowana w celu stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania, mającego zastosowanie we wszystkich klasach aktywów, branżach i organizacjach, przy założeniu, że musi być on być dostosowany do konkretnej organizacji i rozsądnie wdrożony, aby był skuteczny.

Nasz zespół posiada kwalifikacje i referencje w pełni zatwierdzone przez Instytut Zarządzania Aktywami i jest ekspertem w zakresie dostarczania wartości biznesowej dla dobrze zorganizowanych systemów zarządzania aktywami, które umożliwiają organizacjom zrównoważenie kosztów cyklu życia, ryzyka i wydajności we wszystkich portfelach aktywów.

Jak zapewniamy wartość

 - Zagłębiając się w daną działalność, oceniamy, czy zespół skorzysta z wysokiego poziomu dostosowania w celu określenia skutecznego systemu zarządzania aktywami.

 - Nasze duże doświadczenie w wielu branżach pozwala nam zrozumieć i określić, dlaczego i w jaki sposób efektywne zarządzanie aktywami przyniesie korzyści organizacji.

 - Biorąc pod uwagę obecną sytuację i czynniki napędzające biznes, pracujemy nad stworzeniem całościowego planu, który odblokuje tę wartość.

Korzyści płynące z dojrzałej podróży wzrostowej z Vetasi:

-  Wykwalifikowani, doświadczeni i certyfikowani praktycy odpowiedzialni za zarządzanie aktywami współpracują z Twoim zespołem w ramach ustrukturyzowanego, opartego na dowodach i przejrzystego podejścia. 

- Jak dobrze udowodniono, koncentrowanie się na jednym temacie zarządzania aktywami lub technice doskonalenia w danym momencie nie jest skuteczne; definiujemy pozycje wartości, składające się z kilku zadań, które razem przyniosą wymierną wartość.

- Opracowując mapę drogową kamieni miliowych, na których kolejno się koncentrujemy, tworzymy stopniowy program poprawy wraz z powiązanym ROI.

Certyfikacja ISO 55000

Jeśli certyfikacja ISO 55000 jest ostatecznym celem projektu, postępujemy zgodnie z formalnym procesem zrozumienia, zgłaszania i zarządzania konfliktami interesów. Zapewnia to, że Twoje certyfikacje odzwierciedlają niezależną, opartą na dowodach decyzję zgodną z wymogami procesu Instytutu Zarządzania Aktywami, naszej jednostki certyfikującej.