Inteligentne zarządzanie nieruchomościami i obiektami

IWMS do zintegrowanego zarządzania środowiskiem pracy

Zintegrowane oprogramowanie IWMS (Integrated Workplace Management Solution) firmy Planon pozwala wejść na wyższy poziom wydajności i efektywności – zarówno dla właścicieli jak i użytkowników nieruchomości. Upraszcza jednocześnie procedury biznesowe i obniża koszty, a także maksymalizuje produktywność osiąganą w miejscu pracy.

IWMS do zintegrowanego zarządzania środowiskiem pracy

Zintegrowane oprogramowanie IWMS (Integrated Workplace Management Solution) firmy Planon pozwala wejść na wyższy poziom wydajności i efektywności – zarówno dla właścicieli jak i użytkowników nieruchomości. Upraszcza jednocześnie procedury biznesowe i obniża koszty, a także maksymalizuje produktywność osiąganą w miejscu pracy.

Ucz się więcej

Rozwiązania do zarządzania kampusem

Oprogramowanie do zarządzania kampusem firmy Planon pozwala zunifikować dane operacyjne, co umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji. Równocześnie pozwala na oszczędność kosztów i zapewnienie zgodności z regulacjami. Efektem jest optymalne środowisko do nauki, pracy i po prostu życia.

Rozwiązania do zarządzania kampusem

Oprogramowanie do zarządzania kampusem firmy Planon pozwala zunifikować dane operacyjne, co umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji. Równocześnie pozwala na oszczędność kosztów i zapewnienie zgodności z regulacjami. Efektem jest optymalne środowisko do nauki, pracy i po prostu życia.

Ucz się więcej

Oprogramowanie Workplace Edition

Jak zbudować angażujące środowisko pracy? Oprogramowanie Planon Workplace Edition zostało oparte na wiodącej technologii inteligentnych czujników budynku oraz algorytmach sztucznej inteligencji. Pomaga doskonalić hybrydowe środowisko pracy dla Twoich pracowników a zarazem budować odporność biznesową.

Oprogramowanie Workplace Edition

Jak zbudować angażujące środowisko pracy? Oprogramowanie Planon Workplace Edition zostało oparte na wiodącej technologii inteligentnych czujników budynku oraz algorytmach sztucznej inteligencji. Pomaga doskonalić hybrydowe środowisko pracy dla Twoich pracowników a zarazem budować odporność biznesową.

Ucz się więcej

Rozwiązanie dla dostawców usług

Zintegrowane oprogramowanie firmy Planon pomaga dostawcom usług poodnosić wydajność operacyjną, zwiększać wartość klienta i umożliwia im innowacje biznesowe poprzez radykalną automatyzację procesów, bezproblemową integrację systemów oraz funkcje analityczne.

Rozwiązanie dla dostawców usług

Zintegrowane oprogramowanie firmy Planon pomaga dostawcom usług poodnosić wydajność operacyjną, zwiększać wartość klienta i umożliwia im innowacje biznesowe poprzez radykalną automatyzację procesów, bezproblemową integrację systemów oraz funkcje analityczne.

Ucz się więcej

Oprogramowanie dla specjalistów finansowych

Zintegrowane oprogramowanie Planon oferuje zgodne z ISB i FASB rozwiązanie do zarządzania oraz rozliczania najmu nieruchomości oraz infrastruktury. Jego wdrożenie pozwala zwiększyć efektywność przetwarzania i pozwala wyeliminować zdecentralizowaną administrację.

Oprogramowanie dla specjalistów finansowych

Zintegrowane oprogramowanie Planon oferuje zgodne z ISB i FASB rozwiązanie do zarządzania oraz rozliczania najmu nieruchomości oraz infrastruktury. Jego wdrożenie pozwala zwiększyć efektywność przetwarzania i pozwala wyeliminować zdecentralizowaną administrację.

Ucz się więcej

Rozwiązanie mobilne Planon

Wyspecjalizowane rozwiązania mobilne pozwalają przyspieszać realizację usług w terenie.

Rozwiązanie mobilne Planon

Wyspecjalizowane rozwiązania mobilne pozwalają przyspieszać realizację usług w terenie.

Ucz się więcej

Poznaj nasze oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami infrastrukturalnymi na żywo

Korzyści oferowane przez rozwiązania rynkowych liderów – Vetasi i Planon

Większa produktywność i niższe koszty

Lepsze możliwości planowania dzięki krótszym czasom cykli projektowych, wyeliminowaniu problemów budżetowych i wąskich gardeł w infrastrukturze. Mniejsze koszty operacyjne dzięki konserwacji prewencyjnej i opartej na faktycznym stanie.

Strategiczne, pogłębione informacje

Dzięki możliwości przechwytywania i oceny danych można podejmować optymalne decyzje dotyczące planowania przestrzeni, maksymalizowania utylizacji oraz zapewniania użytkownikom potrzebnej przestrzeni. Dostęp do wiedzy, która pozwala wszystkim interesariuszom podejmować racjonalne działania – to dzięki zaawansowanym integracjom mechanizmów analitycznych, które umożliwiają pozyskiwanie wartościowych informacji.

Wyższa jakość obsługi klienta i lepsze interakcje
Satysfakcja użytkowników nieruchomości to efekt uproszczonych, efektywnych procedur, które pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji.
Lepsze dopasowanie posiadanych zasobów

Nasze narzędzia i rozwiązania do zarządzania obiektami infrastrukturalnymi umożliwiają idealny dobór potrzebnych przestrzeni we właściwych lokalizacjach.

Optymalne środowisko pracy

Bezpieczne, inteligentne i skoncentrowane na pracownikach środowisko pracy, w którym łatwo osiągnąć maksymalną produktywność.

Pełna zgodność z regulacjami
Zgodność z zasadami korporacyjnymi, lokalnymi przepisami prawa i globalnymi standardami. Kontrolowanie wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju i wymierna ocena osiąganych sukcesów.

Świadectwa