Konserwacja zapobiegawcza pomaga użytkownikom w zwiększaniu dostępności i niezawodności zasobów w nowy i innowacyjny sposób.

Konserwacja zapobiegawcza jest kolejnym krokiem w obszarze utrzymywania aktywów, podczas gdy typowe procedury reaktywne, oparte na stanie lub planowane, są niewystarczające i nieopłacalne dla orgnanizacji. Obecnie największym wyzwaniem jest nie tylko reagowanie na awarie zasobów, ale także przewidywanie, kiedy dany składnik zasobu ma zostać poddany konserwacji lub kiedy może wystąpić awaria.

Rozwiązanie z zakresu konserwacji zapobiegawczej umożliwia użytkownikom zbieranie informacji dotyczących zużycia, stanu czy wykorzystania, poprzez generowanie statystycznych i predyktywnych modeli bazujacych na zebranych danych oraz na połączeniu wyników z procesem utrzymania zasobów.

Nasze rozwiązanie

Rozwiązania w zakresie konserwacji zapobiegawczej oferują wiele narzędzi umożliwiających przeniesienie organizacji na wyższy poziom dojrzałości w modelu utrzymania zasobów. Do typowych podejść należą:

 • Utrzymanie reaktywne (naprawa po wystapieniu awarii);
 • Konserwacja planowa (oparta na harmonogramach);
 • Konserwacja oparta na stanie zasobu (oparta na monitorowaniu stanu zasobów).

Można je rozszerzyć o model konserwacji zapobiegawczej bazujący na zużyciu i wykorzystaniu, jako czynnikach branych pod uwagę do progonozowania możliwych awarii. To rozwiązanie składa się z kilku warstw:

 • analityczna – do generowania modelu statystycznego opartego na zebranych danych historycznych, do tworzenia punktacji, która pomaga w przewidywaniu przyszłości i zawiera odpowiednie rekomendacje;
 • raportowa – do prezentacji i analizy informacji za pomocą interakcyjnych pulpitów i raportów;
 • integracyjna – do integracji ze źródłami danych (czujniki, SCADA, itp).

Rozwiązania w zakresie konserwacji zapobiegawczej zapewniają również narzędzia umożliwiające użytkownikom końcowym "postępowanie w oparciu o intuicję" w sposób automatyczny - rozwiązanie może być bezpośrednio zintegorowane z systemem EAM - np. IBM Maximo. Rozwiązanie to jest zbudowane na platformie IBM Preventive Maintenance and Quality i wykorzystuje oprogramowanie IBM takie jak IBM SPSS, IBM iLOG oraz IBM COGNOS BI.

Korzyści:

 • Zmniejszenie przestojów  (większa dostępność zasobów);
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki minimalizacji ryzyka awarii zasobów;
 • Zwiększona produktywność zasobów utrzymania;
 • Niższe koszty awarii zasobów i ogólne koszty utrzymania zasobów;
 • Ulepszenie obsługi klientów dzięki poprawie niezawodności zasobów.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch