BIM (Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku) jest to cyfrowy model (AUTOCAD Revit 3D), który zawiera zarówno fizyczne jak i funkcjonalne szczegóły budynku oraz znajdujące się w nim wyposażenie. Model stworzony podczas fazy projektowania i budowy, jest zwykle aktualizowany po przekazaniu do użytku, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany strukturalne lub funkcjonalne.

Integracja danych aplikacji BIM z Maximo zapewnia szybki dostęp do najnowszych danych o obiektach i dokładnych informacji potrzebnych do planowania i szacowania, co prowadzi do skrócenia czasu zarządzania zleceniami pracy i optymalizacji prac utrzymaniowych.

Tak są prezentowane w Maximo dane BIM o zasobach:

bim asset data in maximo

Integracja danych BIM z MAXIMO, w oparciu o standardy COBIe (Construction Operations Building Information Exchange), umożliwia Działowi Utrzymania dostęp do najnowszego i najbardziej kompletnego zestawu danych, aktualizowanego w sposób ciągły w celu odzwierciedlenia rzeczywistej lokalizacji danego zasobu a także zasobów z nim połączonych lub znajdujących się w pobliżu. Uzyskując dostęp do tych danych w Maximo, można zwizualizować i zmierzyć wymiary i objętości przestrzeni dostępnej do wykonania pracy, istniejących czynników środowiskowych itp., dostarczając więcej informacji do zaplanowania pracy niż zwykle jest zawarte w Systemie Zarządzania Zasobami.

Niemniej jednak, ze względu na złożoność i ilość danych BIM, duże znaczenie ma identyfikacja informacji jakie będą pobierane z systemu BIM oraz ich klasyfikacja przed przesłaniem ich do Maximo. Proces ładowania tych danych do Maximo może być kosztowny, czasochłonny i może powodować błędy.

Nasz wyspecjalizowany zespół Maximo może pomóc firmom w automatycznym ładowaniu danych modelu BIM do Maximo, przed rozpoczęciem procesu utrzymywania budynku lub infrastruktury, a także pomóc klientowi określić, jakie informacje powinny być udostępniane i / lub zawarte w każdym systemie.

steps from BIM to Maximo

Santiago de Chile Airport Project, slide from Vinci Construction presentation.

Świadomość korzyści

Jose Inestal powiedział: "Połączona siła narzędzi BIM z Maximo pozwala klientom uzyskać duże oszczędności w całym cyklu życia budynku lub infrastruktury. Klienci obsługujący infrastrukturę, którzy korzystają z tej kombinacji, mówią o oszczędnościach rzędu 10-20% w zarządzaniu utrzymaniem, a także niematerialnych korzyściach związanych z poprawą dostępności, jakości i dokładności informacji".

Przykładowo, klienci z sektora portów lotniczych wskazują, że korzystanie z integracji Maximo z narzędziami BIM może skrócić czas ładowania danych o 90% i zwiększyć wykładniczo jakość danych, umożliwiając Maximo rejestrowanie wszystkich danych zasobów zaplanowanych w bieżącym projekcie w ciągu kilku godzin, a nie wielu miesięcy koniecznych przy wykonaniu tego w sposób manualny.

Obszary zabudowane są skanowane laserem 3D (360 o) i konwertowane do formatu BIM:

Plant Areas are scanned for conversion to BIM format

Wizualizacja instalacji w BIM, pozwalająca na różne poziomy szczegółowości:

Visualization in BIM 01Visualization in BIM 02

Klienci infrastruktury kosmicznej i kolejowej uzyskują oszczędności w wysokości do 25% czasu potrzebnego na planowanie zleceń pracy, przy czym czas realizacji zlecenia ulega skróceniu nawet 30%.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o integracji BIM i Maximo.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch