Vetasi podpisało umowę partnerską z dostawcą systemu automatyki budowlanej Tridium, w celu wprowadzenia na rynek ich wiodącej w sektorze infrastruktury oprogramowania Niagara. Pozwala to szerokiemu wachlarzowi sprzętu na wysyłanie analitycznie przetworzonych danych w zakresie ich własnego statusu i środowiska, umożliwiając naszym rozwiązaniom opartym na Maximo reagować odpowiednimi działaniami.

Niagara jest otwartą platformą działającą na Tridium lub innym sprzęcie BMS, która może łączyć istniejące czujniki i sprzęt jak również wspierać nowe urządzenia jeśli będzie taka potrzeba. Vetasi współpracuje z partnerem Tridum - One Sight, w celu przekształcenia uzyskanych danych, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej regułami biznesowymi, w użyteczne informacje wyświetlane lub wysyłane do Maximo. Dane te następnie zapewniają wgląd w zarządzanie aktywami i generują zlecenia na prace utrzymaniowe/konserwacyjne.

Zaletą tego podejścia jest to, że Niagara i Maximo mogą działać jako centrum współpracy dla wszystkich urządzeń, dostawców, użytkowników i inicjatyw Smart Building, z których można skorzystać.

Skontaktuj się z nami  aby dowiedzieć się więcej o korzyściach i zwrotach z inwestycji, gdy Tridium Niagara i Maximo są połączone z wiedzą i technologiami Vetasi w zakresie FM.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch