Vetasi Sp. z o.o. została wybrana przez PKP Energetyka S.A., do wdrożenia oprogramowania wspierającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa - IBM Maximo. PKP Energetyka S.A. jest dostawcą energii elektrycznej dla klientów trakcyjnych i biznesowych na terenie całego kraju.

PKP Energetyka S.A. dostarcza energię elektryczną do PKP PLK, zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. W zawiązku z szerokim zakresem działalności i rozwojem technicznym na skalę globalną, w PKP Energetyka S.A. zaistniała potrzeba modernizacji infrastruktury informatycznej.

Największym wyzwaniem była modernizacja systemów odpowiedzialnych za zrządzanie majątkiem sieciowym. Wcześniej, zasoby te były zarządzane z wykorzystaniem systemu GIS, dedykowanych aplikacji wewnętrznych oraz innych systemów informatycznych. Wybór firmy Vetasi i przejście na rozwiązanie IBM Maximo stanowi istotną zmianę w podejściu do zarządzania majątkiem sieciowym w PKP Energetyka.

Majątek PKP Energetyka S.A. jest rozproszony po całym kraju, w związku z czym oczekuje się, że wdrożenie jednego centralnego rozwiązania IBM Maximo przyniesie szereg korzyści. System Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) będzie wspierał konserwacje, oraz planowanie i zarzadzanie pracami związanymi z realizacją inwestycji i remontami w obszarze całego przedsiębiorstwa, w tym także sieci dystrybucyjnej i trakcyjnej. System ten będzie wykorzystywany przez:

  • Dystrybucję - oddział dystrybuujący energię eklektyczną, administrujący siecią dystrybucyjną i zarządzający nowymi przyłączeniami do sieci;
  • Utrzymanie - odpowiedzialne za utrzymanie sieci elektroenergetycznej oraz realizowanie prac przyłączeniowych;
  • Usługi – oddział świadczący usługi związane z dostawą energii, usługi budowlane oraz naprawcze pojazdów szynowych.

IBM Maximo będzie wykorzystywany w realizacji bieżących zadań związanych z utrzymaniem majątku, przez ponad 800 pracowników. Ponadto, nowy system Zarządzania Majątkiem Sieciowym pozwoli na optymalizację i standaryzuję procesów zarzadzania infrastrukturą energetyczną wraz z wykorzystaniem elektronicznego repozytorium dokumentacji technicznej, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia efektywności kosztowej.

W przyszłości, PKP Energetyka S.A., rozważa wprowadzenie kognitywnych rozwiązań z zakresu IoT, aby poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić większą niezawodność w dostawach energii eklektycznej. 


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch