Przedsiębiorstwo Affinity Water, podczas projektu, sukcesywnie wprowadzało Maximo na kolejne regiony swojej działaności, a kluczonym momentem, w dniu 18 czerwca 2018r., było wprowadzenie rozwiązania do dwóch ostatnich społeczności.

Jesteśmy dumni że Vetasi mogło wspierać Affinity Water w tym projekcie, zwłaszcza że implementacja systemu Maximo, była jednym z większych projektów systemów biznesowych, dotychczas przeprowadzanych w tym przedsiębiorstwie. Obecnie, Maximo jest najważniejszym systemem w stosie rozwiązań hurtowych Affinity Water.

Głównymi celami projektu było:

  • zredukowanie ryzyka związanego w wykorzystaniem nieobsługiwanych juz systemów, które nie są aktualnie wspierane, oraz dostarczenie korzyści ze stosowania nowych technologii;
  • uproszczenie zadzań związanych z identyfikacją i definiowaniem pracy, aby te działania były przechwytywane w tym samym systemie, co czynności wykonywania prac;
  • poprawienie widoczności pracy pomiędzy funkcjami i obszarami w sieci, aby zwiększyć produktywność personelu, zapewnić lepszą obsługę klienta, poprawić SIM (Service Incentive Mechanism), oraz obniżyć koszty, zmniejszając liczbę wysyłek i czas przestoju;
  • uproszczenie przechwytywania danych, aby dane o jakości pracy, kosztach i zasobach sieciowych były na bieżąco rejestrowane przy każdym zadaniu;
  • umożliwienie porównania wydajności aktywności sieci zarejestrowanej w systemie WMIS z aktywnością sieci zarejestrowaną w dowolnym nowym systemie;
  • wyeliminowanie wszelkich systemowych ograniczeń, dotyczących dalszej poprawy wydajności i efektywności Affinity Water. 

Projekt, w trakcie realizacji, musiał zostać zmieniony, z uwagi na reformy rynkowe, narzucone przez wymogi Państwowe. Wszystkie nowe wymagania, zostały uwzględnione w rozpoczętym już projekcie, co doprowadziło do zmiany celów i wyników dostarczonych do zaktualizowanego planu projektu. Było to dużym osiągnięciem zespołu projektowego, rezultatem czego są pozytywne opinie użytkowników korzystających z systemu. 

Dotychczas, Affinity Water wykorzystywało wiele aplikacji służących od zarządzania kompleksowymi procesami związanymi z pracą nad infrastrukturą i zasobami. Użytkowanie różnych systemów  i procesów, przez wcześniejsze trzy firmy, na trzech innych regionach, spowodowało powstanie: niespójnych procesów, nadmiernych czynności wykonywanych ręcznie i dublowanie się pracy. Wdrożenie Maximo w Affinity Water pozwoli na poprawę efektywności w trzech kluczowych obszarach przedsiębiorstwa: Zarządzania Pracą, Obsługi Klienta oraz Finansów.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch