Komenda Główna Straży Granicznej wybrała Vetasi jako Wykonawcę projektu rozwojowego i modernizacyjnego w zakresie oprogramowania IBM Maximo.

W codziennej służbie Straż Graniczna wykorzystuje wiele zasobów, które są konieczne do przeprowadzania kontroli ruchu granicznego czy ochrony granicy państwa. W celu poprawy efektywności i wykorzystania posiadanych zasobów oraz optymalizacji procesów biznesowych, SG postanowiła wykorzystać narzędzie, które usprawni procesy związane z cyklem życia zasobów, w szczególności: ewidencjonowanie, magazynowanie, dystrybucję, eksploatację, czy serwisowanie.

Od wielu lat, Straż Graniczna jest posiadaczem Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami (CSZZ) na bazie platformy IBM MAXIMO, który wymaga modernizacji, dalszego rozwoju i utrzymania, co jest przedmiotem umowy z firmą Vetasi.

Pełne wdrożenie i obsługa Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami przez Vetasi, w dużym stopniu przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz redukcji wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją, co wpłynie na całościowe zmniejszenie kosztów działalności Klienta i optymalizację procesów biznesowych.

„Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy ze Strażą Graniczną i mamy nadzieję, że to początek długookresowej współpracy, a profesjonalizm i doświadczenie zespołu firmy VETASI pozwoli na efektywne wykorzystanie technologii IBM MAXIMO w codziennym funkcjonowaniu Staży Granicznej i spełni oczekiwania naszego nowego Klienta” – skomentował podpisanie umowy Jarosław Łukasiewicz – Dyrektor Zarządzający VETASI Sp. z o.o.

Straż Graniczna jest instytucja publiczną, do której należy głównie: ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, zapobieganie nielegalnej migracji, czy rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw.

Vetasi jest wiodącą międzynarodową firmą konsultingową, specjalizującą się w rozwiązaniach klasy ITSM i EAM. W Polsce, Vetasi Sp. z o.o. koncentruje się na strategicznym partnerstwie z firmą IBM i realizuje projekty w branży finansowej, transportowej i energetycznej.

 

Więcej informacji o Straży Granicznej: http://strazgraniczna.pl/


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch