Vetasi España organizuje konferencje w Bilbao (08 maja 2019 r.) i Santiago de Compostela (14 maja 2019 r.) poświęcone prezentacji z zakresu Advanced Asset Management, wykorzystując metodologię Industry 4.0 oraz sposób, w jaki IOT może wspierać przedsiębiorstwa funkcjonujące w  sektorze przemysłowym.

Przedstawione zostaną rozwiązania IBM koncentrujące się na przekształcaniu przedsiębiorstw poprzez technologie napędzające inteligentne procesy, zasoby i aktywa. Ogólna orientacja konferencji dotyczyć będzie tego, w jaki sposób osiągnąć lepszy zwrot z inwestycji, jaką jest wdrożenie systemu zarządzania aktywami i konserwacją (EAM lub CMMS), wykorzystując IoT i integrację ze strategiami Industry 4.0.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch