Vetasi CEE rozszerza swoja działalność na nowych rynkach - w tym miesiącu podpisaliśmy umowę z ukraińskim integratorem, firmą IT-Integrator LLC, na wdrożenie systemu IBM Control Desk w banku JSB Ukrgasbank. Wdrożenie jest zaplanowane na rok i obejmuje procesy realizacji wniosków, katalog usług, zarządzanie incydentami oraz poziomem świadczenia usług (SLA).

Jaroslaw Łukasiewicz, Dyrektor Zarządzający Vetasi CEE powiedział: “Mamy ogromne doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ITSM, w tym w firmach sektora bankowego; udało nam się powiekszyć zespół o osoby posługujące się językiem rosyjskim i ukraińskim w krótkim czasie. Ten projekt to nasza szansa zbudowania silnej pozycji Vetasi jako solidnego i wiarygodnego dostawcy usług na rynku ukraińskim".


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch