2 marca Vetasi wzieło udział w XVIII Panelu Praktyków itSMF "Service Desk na miarę gospodarki cyfrowej".

Jeden z naszych klientów, z sektora bankowego, podzielił się z uczestnikami panelu doświadczeniami z wdrożenia systemu ITSM, na bazie IBM Smart Cloud Control Desk. Prezenter podkreślił kluczową rolę Vetasi CEE we wdrożeniu, ukończonym sukcesem. Jednym z unikalnych elementów wdrożenia była integracja z CTI.

Uczestikami panelu byli przedstawiciele sektora bankowego, instytucji finansowych, sektora kolejowego i telekomunikacyjnego.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch