Akredytacje

 

Status Partnera IBM Premier

Wysokie umiejętności oraz sukces rynkowy, umożliwiły Vetasi otrzymanie statusu Premier Business Partner oraz Gold Business Partner.

Vetasi aktywnie współpracuje z IBM, sostując innowacyjne rozwiązania, w celu zapewnienia dostarczenia klientom rozwiązań o najwyższej wartości.

Kwalifikacja do uzystakania statusu Partnera, oparta jest na posiadanych przez Vetasi umiejętnościach, które są potwierdzone poprzez posiadane certyfikaty, zweryfikowane rozwiązania, referencje, a także wysoki poziom satysfakcji klienta.

Asesor zatwierdzony przez IAM

Jako asesor zatwierdzony przez IAM, spółka Vetasi została wybrana ze względu na swoje sprawdzone procesy i umiejętności w zakresie dostarczania odpowiednich, wysokiej jakości analiz luk, ocen dojrzałości i audytów certyfikacyjnych oraz może pomóc klientom w opracowaniu systemów zarządzania aktywami, które są zgodne z wymaganiami ISO 55000.

Zasadniczo nie ma wymogu prawnego ani ISO, aby osoba oceniająca była akredytowana. Każdy klient na drodze do ISO 55000 powinien upewnić się, że współpracuje z wiarygodnym dostawcą. Warunkiem koniecznym do ustalenia tego jest akredytacja przez renomowaną jednostkę zatwierdzającą, taką jak IAM.

 

Certyfikat ISO9000:2015

FS 545585

Działaność Vetasi zawsze ukierunkowana jest na klienta, w myśl zasady "Klient na całe życie". Aby ulepszać i monitorować to podejście, Vetasi wdrożyło projekt mający na celu uzyskanie certyfikatu ISO9000, który zakończył się sukcesem.

Z przyjemnością informujemy, że Vetasi zdobyło certyfikat ISO 9000 w przeciągu 9 miesięcy.

Frank Baker, Dyrektor Usług, powiedział: „Vetasi zawsze posiadało dobre praktyki zarządzania i procedury operacyjne, certyfikacja BSI potwierdza zgodność z międzynarodowym standardem i zapewnia ciągłe, zewnętrzne monitorowanie i inspekcję, czego oczekują klienci w dzisiejszym odpowiedzialnym środowisku”.

ISO27001

IS 716340 

ISO27001 to jedyna globalna norma, która określa specyfikacje systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i weryfikuje, czy stosujemy środki zapobiegawcze w celu ochrony nas samych, klientów i interesariuszy.

James Fair, dyrektor Vetasi mówi; „Jako wiodąca firma konsultingowa w zakresie zarządzania pracą i zasobami, zajmująca się rozwojem i integracją IT, usługami w chmurze, hostingiem i wsparciem, kluczowe znaczenie ma dla nas zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i najlepszych mechanizmów kontrolnych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z poufnością dane dla naszych klientów ”.

Zarejestrowani Achilles FPAL

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych OIL & Gas Database (FPAL) Supplier Management Service, jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla wszystkich głównych organizacji naftowo-gazowych.

Zarejestrowane połączenie z Achillesem

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych Rail Vendor Database (Link-up) Supplier Management jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla głównych przedsiębiorstw kolejowych.

Zarejestrowany Achilles UVDB

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych dostawców usług - Utilities Vendor Database (UVDB) Supplier Management Service – jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla wszystkich głównych brytyjskich organizacji użyteczności publicznej.