Akredytacje

 

Asesor zatwierdzony przez IAM

Jako asesor zatwierdzony przez IAM, spółka Vetasi została wybrana ze względu na swoje sprawdzone procesy i umiejętności w zakresie dostarczania odpowiednich, wysokiej jakości analiz luk, ocen dojrzałości i audytów certyfikacyjnych oraz może pomóc klientom w opracowaniu systemów zarządzania aktywami, które są zgodne z wymaganiami ISO 55000.

Zasadniczo nie ma wymogu prawnego ani ISO, aby osoba oceniająca była akredytowana. Każdy klient na drodze do ISO 55000 powinien upewnić się, że współpracuje z wiarygodnym dostawcą. Warunkiem koniecznym do ustalenia tego jest akredytacja przez renomowaną jednostkę zatwierdzającą, taką jak IAM.

 

Status Partnera IBM Premier

Wysokie umiejętności oraz sukces rynkowy, umożliwiły Vetasi otrzymanie statusu Premier Business Partner oraz Gold Business Partner.

Vetasi aktywnie współpracuje z IBM, sostując innowacyjne rozwiązania, w celu zapewnienia dostarczenia klientom rozwiązań o najwyższej wartości.

Kwalifikacja do uzystakania statusu Partnera, oparta jest na posiadanych przez Vetasi umiejętnościach, które są potwierdzone poprzez posiadane certyfikaty, zweryfikowane rozwiązania, referencje, a także wysoki poziom satysfakcji klienta.

Certyfikat ISO9000:2015

FS 545585

Działaność Vetasi zawsze ukierunkowana jest na klienta, w myśl zasady "Klient na całe życie". Aby ulepszać i monitorować to podejście, Vetasi wdrożyło projekt mający na celu uzyskanie certyfikatu ISO9000, który zakończył się sukcesem.

Z przyjemnością informujemy, że Vetasi zdobyło certyfikat ISO 9000 w przeciągu 9 miesięcy.

Frank Baker, Dyrektor Usług, powiedział: „Vetasi zawsze posiadało dobre praktyki zarządzania i procedury operacyjne, certyfikacja BSI potwierdza zgodność z międzynarodowym standardem i zapewnia ciągłe, zewnętrzne monitorowanie i inspekcję, czego oczekują klienci w dzisiejszym odpowiedzialnym środowisku”.

ISO27001

IS 716340 

ISO27001 to jedyna globalna norma, która określa specyfikacje systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i weryfikuje, czy stosujemy środki zapobiegawcze w celu ochrony nas samych, klientów i interesariuszy.

James Fair, dyrektor Vetasi mówi; „Jako wiodąca firma konsultingowa w zakresie zarządzania pracą i zasobami, zajmująca się rozwojem i integracją IT, usługami w chmurze, hostingiem i wsparciem, kluczowe znaczenie ma dla nas zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i najlepszych mechanizmów kontrolnych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z poufnością dane dla naszych klientów ”.

Zarejestrowani Achilles FPAL

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych OIL & Gas Database (FPAL) Supplier Management Service, jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla wszystkich głównych organizacji naftowo-gazowych.

Zarejestrowane połączenie z Achillesem

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych Rail Vendor Database (Link-up) Supplier Management jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla głównych przedsiębiorstw kolejowych.

Zarejestrowany Achilles UVDB

Vetasi jest zarejestrowane w bazie danych dostawców usług - Utilities Vendor Database (UVDB) Supplier Management Service – jako wstępnie zakwalifikowany dostawca dla wszystkich głównych brytyjskich organizacji użyteczności publicznej.