Polityka Prywatności

Vetasi zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, w jaki sposób z nich korzystamy, kiedy możemy je ujawnić innym  podmiotom oraz w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka może się zmieniać, dlatego też prosimy o sprawdzanie niniejszej strony aby upewnić się, że wprowadzone zmiany są dla Ciebie akceptowalne. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie zasad opisanych w niniejszej Polityce.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową firmą konsultingową, specjalizującą się we wdrażaniu i rozwoju rozwiązań dotyczących zarządzania pracą i zasobami przedsiębiorstwa. Od 2005 roku współpracujemy z czołowymi firmami w całej branży FM, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, transportowymi, ropą naftową i gazem, naukami przyrodniczymi, produkcją i przemysłem wydobywczym, w celu znaczącej poprawy wydajność aktywów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

W jaki sposób zbieramy informacje?

Informacje o Tobie uzyskujemy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, na przykład, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie produktów i usług lub rejestrujesz się, aby otrzymać nasz biuletyn.

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy tylko podstawowe dane, nie są to specjalne rodzaje informacji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz na jakie strony i kiedy odwiedzałeś.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

Zebrane informacje możemy wykorzystać do:

  • Odpowiedzi na Twoje zapytanie przez nas lub inne osoby do tego zaangażowane,
  • Wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami,
  • Kontaktowania się z Tobą w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta, badań rynku lub w związku z określonymi transakcjami,
  • Wsparcia dla produktów i usług jakie od nas nabyłeś,
  • Informowania Cię o zmianach w naszych usługach,
  • Celów marketingowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę) - mogą to być informacje o produktach, usługach, wiadomościach o firmie oraz branżowych itp.,
  • Dostosowania witryn do Twoich wymagań oraz do statystyki użytkowania witryny internetowej,
  • Prowadzenia procesu rekrutacji.

Regularnie sprawdzamy okresy przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tak długo, jak to jest konieczne dla danego działania lub tak długo, jak jest to określone w każdej odpowiedniej umowie, którą z nami zawarłeś. Informacje, których używamy do celów marketingowych, będą przechowywane u nas, dopóki nie powiadomisz nas, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych stronom trzecim. Nie będziemy udostępniać twoich informacji stronom trzecim w celach marketingowych.

Dostawcy usług stron trzecich pracujący w naszym imieniu: Możemy przekazać Twoje dane naszym zewnętrznym dostawcom usług, podwykonawcom i innym powiązanym organizacjom w celu wykonania zadań i świadczenia usług w naszym imieniu. Jednakże, gdy korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, ujawniamy tylko dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi.

Twoje wybory

Jeśli w dowolnej chwili stwierdzisz, że informacje, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, możesz poprosić o wgląd do tych informacji, ich poprawienie lub usunięcie. Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych znajdujących się na końcu niniejszej Polityki.

Każda osoba fizyczna ma tzw. prawo do bycia zapomnianym. Osoba ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania dalszego ich przetwarzania przez dany podmiot, szczególnie gdy dane nie są już niezbędne względem celów, w których zostały zebrane.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodne z prawem, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą Twoich danych

W chwili gdy podajesz nam swoje dane osobowe, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że są one traktowane w bezpieczny sposób.

W przypadku, gdy daliśmy Ci hasło (lub gdy ustawiłeś hasło samodzielnie), które umożliwia Ci dostęp do niektórych części naszej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nie udostępnianie nikomu swojego hasła.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do witryn prowadzonych przez inne organizacje. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej witryny, dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na innych odwiedzanych stronach internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stosowane na witrynach stron trzecich, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pomocą linków z naszej strony internetowej.

Przekazywanie Twoich danych poza Europę

W ramach usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej informacje, które nam dostarczasz, mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (UE). Na przykład, może tak się zdarzyć, gdy któryś z naszych serwerów znajduje się w kraju spoza UE. W krajach tych mogą być obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w Polsce. Jeśli w taki sposób przekażemy Twoje dane poza UE, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające, że twoje prawa do prywatności będą nadal chronione zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Przegląd Polityki

Polityka podlega regularnym przeglądom. Ostatnia aktualizacja została wykonana w marcu 2022 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Vetasi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Al. Jerozolimskie 65/79 reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail:
Poland-CEE@vetasi.com

Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Jachymska. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i naszych praktyk dotyczących prywatności należy przesyłać na adres: ido@vetasi.com.