Polityka Prywatności

Vetasi dba o ochronę i poszanowanie Twojej prywatności.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe o ludziach odwiedzających naszą stronę internetową, w jaki sposób z nich korzystamy, przedstawia warunki, na jakich możemy je ujawniać innym, a także jak je zabezpieczamy.

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce, dlatego prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, żeby upewnić się, że zmiany są akceptowalne. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki.

Kim jesteśmy?

Vetasi to międzynarodowa firma konsultingowa wyspecjalizowana w rozwiązaniach klasy Work & Enterprise Asset Management. Vetasi współpracuje z wiodącymi firmami z branży zarządzania nieruchomościami, użyteczności publicznej, transportu, ropy i gazu, nauk przyrodniczych oraz produkcji a także górnictwa. Od 2005 roku wspieramy klientów w podnoszeniu wydajność posiadanej infrastruktury i pomagamy maksymalizować zwrot z dokonywanych w nią inwestycji.

Jak zbieramy informacje o Tobie?

Informacje o Tobie uzyskujemy wtedy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, np. kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie produktów i usług lub rejestrujesz się, żeby otrzymywać jeden z naszych biuletynów.

Jakie informacje o Tobie są zbierane?

Zbieramy jedynie podstawowe dane osobowe, które nie zawierają żadnych specjalnych rodzajów informacji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz informacje o tym, jakie strony są otwierane i kiedy.

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Cookie.

W jaki sposób wykorzystywane są powiązane z Tobą informacje?

Możemy wykorzystać Twoje dane do:

  • Obsługi – przez nas lub przez inne zaangażowane w nią osoby – Twojego zgłoszenia
  • Wypełniania zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Toba a nami
  • Kontaktowania się z Tobą w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta, badania rynku lub w związku z pewnymi transakcjami
  • Wspierania produktów lub usług, które od nas otrzymałeś
  • Powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach
  • Celów marketingowych – jeśli wyraziłeś zgodę na takie ich wykorzystanie. Mogą to być informacje o produktach, usługach, firmowe albo branżowe wiadomości itp.
  • Personalizacji Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszych witryn oraz generowania statystyk dotyczących korzystania ze strony WWW.
  • Procesowania podania o pracę.

Regularnie sprawdzamy czas przechowywania przez nas danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne ze względu na określone działania lub tak długo, jak jest to zapisane w odpowiedniej umowie, którą z nami zawarłeś. Twoje dane, których używamy do celów marketingowych, będą przechowywane u nas do momentu powiadomienia nas, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji.

Kto ma dostęp powiązanych z Tobą informacji?

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych firmom zewnętrznym. Nie będziemy udostępniać Twoich danych firmom zewnętrznym w celach marketingowych.

Zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu: Możemy przekazywać Twoje dane firmom zewnętrznym świadczącym dla nas usługi, podwykonawcom i innym powiązanym organizacjom w celu wykonania zadań oraz świadczenia usług w naszym imieniu. Jednak gdy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, ujawniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia danej usługi.

Twoje wybory

Jeśli w jakimś momencie uznasz, że informacje powiązane z Tobą, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, możesz poprosić o wgląd do tych informacji, ich poprawienie lub usunięcie. eśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji umieszczonych na końcu niniejszej polityki.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO).

Środki ostrożności mające na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą powiązanych z Tobą informacji

Kiedy przekazujesz nam dane osobowe, podejmujemy kroki, żeby zapewnić im bezpieczeństwo.

W przypadku, gdy podaliśmy (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej. j. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności na innych odwiedzanych stronach internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki na innych stronach, nawet jeśli trafiłeś na nie poprzez linki umieszczone na naszej stronie WWW.

Przekazywanie informacji poza Europę

W ramach usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej informacje, które nam przekazujesz, mogą być przesyłane do krajów spoza Unii Europejskiej („UE”). Przykładowo może się tak zdarzyć, jeśli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju poza UE. W tych krajach mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych podobne do tych w Wielkiej Brytanii. eśli w ten sposób przekażemy Twoje dane poza UE, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że zostaną zapewnione odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twojego prawa do prywatności, zgodnie z niniejszą Polityką.

Przegląd niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka jest regularnie sprawdzana. Ostatnio była ona aktualizowana w lipcu 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki i naszych praktyk w zakresie prywatności należy kierować na adres:

Email: enquiries@vetasi.com
telefon: 0843 461 0061
adres: Vetasi Ltd, 160 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4TU