Doskonałość operacyjna ma decydujące znaczenie dla sukcesu organizacji a redukcja czasu nieplanowanych przestojów odgrywa kluczową rolę w tym sukcesie. Nieplanowane przestoje mogą rocznie kosztować organizacje miliony, badania Kimberlite wykazały, że zaledwie 1% nieplanowanych przestojów - lub 3,65 dni przestoju w ciągu roku - może kosztować organizacje nawet 5,037 mln USD rocznie.

To dotyka najważnieszych spraw, jak również kosztów napraw czy kosztów związanych z utraconą/ odroczoną produkcją. Koszty bezpośrednie, takie jak naprawa i koszty pracy, z pewnością wpływają na organizację, ale ukryte koszty utraconej lub odroczonej produkcji często mają na nią jeszcze większy wpływ. 

Nasze rozwiązania ułatwiają opracowanie skoordynowanego programu profilaktycznego, predykcyjnego, utrzymania planowanego i nieplanowanego. 

Kluczowe korzyści:

  • Wychwycenie „kłopotliwych” urządzeń poprzez klasyfikację aktywów i ich kontekst operacyjny wraz z dokładnym rejestrowaniem błędów za pomocą aplikacji mobilnych w celu wspomagania i informowania techników podczas wykonywania napraw konserwacyjnych;
  • Podejmowanie decyzji o wymianie zasobów lub zleceniu zakupu na podstawie wiedzy o wcześniejszych działaniach, w tym szczegółowych specyfikacji urządzeń, części zamiennych, producentów i dostawców;
  • Utrzymanie poziomu części zamiennych na podstawie wzorcu użytkowania sprawdzonego w czasie;
  • Wykorzystanie najnowszych technologii w celu uzyskania systemu zapewnienia niezawodności urządzeń krytycznych, wczesnego ostrzegania i zmniejszania wystąpnienia zakłóceń.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch