VETASI CEE zostało członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Rynek Europy Wschodniej, w szczególności rynek Ukraiński, jest strategicznym kierunkiem rozwoju naszej firmy, co potwierdza otwarcie nowego biura Vetasi UA z siedzibą w Kijowie. Chcąc realizować wizję efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej, Vetasi CEE dołączyło do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Współpraca z PUIG zapewnia wsparcie w prowadzeniu działalności biznesowej na terenie Ukrainy (poprzez doradztwo w kwestiach prawnych i gospodarczych), oraz w nawiązywaniu efektywnej sieci kontaktów dzięki pełnieniu funkcji łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, innymi instytucjami/organizacjami, oraz organami władzy.

Członkostwo PUIG umożliwi nam transfer niezbędnej wiedzy, wsparcie, inspirację oraz wymianę doświadczeń, które przysłużą się rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.


Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch