Planon Universe to specjalistyczne oprogramowanie klasy IWMS (Integrated Workplace Management Systems) pomagające krajowym i międzynarodowym organizacjom optymalizować zarządzanie portfelami nieruchomości i procesami zarządzania nieruchomości. Systemy klasy IWMS zazwyczaj obsługują procesy biznesowe zarządzania nieruchomości, planowania utrzymania i kontroli, zarządzania przestrzenią i miejscem pracy, zarządzania usługami, zarządzania projektami i zarządzania zrównoważonym rozwojem. Prawdziwe oprogramowanie IWMS opiera się na jednej platformie bazy danych, w której połączone są procesy biznesowe wszystkich obszarów. Zapewnia to wysoką jakość zarządzania informacją, pełną zgodność i maksymalizację monitorowania i kontroli.

Planon jest konsekwentnie uznawany przez Gartnera jako lider w zakresie rozwiązań IWMS Magic Quadrant. Planon pomaga poprawić wydajność w miejscu pracy dzięki uproszczeniu procesów biznesowych, redukcji kosztów związanych z infrastrukturą, zarządzaniem przestrzenią lub utrzymaniem, a także zrównoważeniem obecnych i przyszłych potrzeb związanych z nieruchomościami i realizacją celów dotyczących stabilności firmy.

Moduły Planon Universe

  • Zarządzanie nieruchomościami;
  • Zarządzanie przestrzenią i miejscem pracy;
  • Zarządzanie utrzymaniem;
  • Zarządzanie zintegrowanymi usługami;
  • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem;
  • Zarządzanie projektami kapitałowymi;
  • Aplikacje mobilne i usługi w terenie.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch