Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 WE, (dalej zwanym "RODO"), firma VETASI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę w związku z Państwa zatrudnieniem bądź realizacją na rzecz spółki VETASI Sp. z o.o. określonych zadań i zleceń na podstawie odrębnych umów.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem przez spółkę VETASI Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VETASI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 65/79 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000455729 NIP 7010374042, Regon 146600712,
   
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez VETASI Sp. z o.o. - Grzegorz Stafan adres mailowy: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl,
   
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, kadrowe i ubezpieczeniowe
   
 4. Spółka nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich
   
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną - przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług tą drogą
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

 • English
 • Español
 • Polski
 • Русский