Vetasi stworzyła rozwiązanie EAM o wysokiej dostępności, bazujące na Maximo. Połączyliśmy niezbędne usługi zarządzane z dostawcami usług hostingowych, wykorzystując przy tym specjalistyczne umiejętności architekta systemu, co w efekcie przyniosło następujące korzyści:

 • Pozwala firmie koncentrować się na tym jak najlepiej wykorzystywać aplikację internetową Maximo i aplikacje mobilne zamiast skupiać się na infrastrukturze sprzętowej i aplikacji,
 • Skalowalność i szerokie opcje odzyskiwania dają możliwość dopasowania potrzeby zapewnienia ciągłości biznesowej do pracy w trybie awaryjnym i tolerancji błędów;
 • Możliwość wyboru jurysdykcji danych i poręczenia danych fizycznych przez hosting Multi Centre, automatyzacji kopii zapasowych oraz zewnętrznego Catastrophic Disaster Recovery;
 • Opcje zabezpieczeń i dedykowanych połączeń zapewniających integralność danych, zgodność i przesyłanie danych;
 • Łatwość zawierania umów na czas określony, z opłatą miesięczną;
 • Wsparcie dla rozwiązań hybrydowych wykorzystujących zintegrowaną integrację z aplikacjami firm zewnętrznych na obszarze przedsiębiorstwa;
 • Efektywne kosztowo, różne środowiska programistyczne dostępne online tylko wtedy gdy jest taka potrzeba, także zmniejsza wpływ środowiska;
 • Zautomatyzowane monitorowanie i zarządzanie aplikacjami oparte na obsłudze przez zespół wsparcia.

Główne cech usługi:

 • Nasi partnerzy od centrum danych zapewniają unikalne funkcje zabezpieczeń. Spełniają lub przewyższają standard Tier III, najwyższy poziom klasyfikacji centrum danych dostępnych komercyjnie. 
 • Nasz dostawca Centrum Danych utrzymuje świadectwo SSAE-16. Świadectwo SSAE-16 opiera się na dogłębnej serii udokumentowanych kontroli obejmujących zarządzanie operacyjne infrastrukturą chmury.
 • Nasi dostawcy usług w chmurze posiadają certyfikat zgodności z rygorystyczną normą ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch