System ITSM oferowany przez Vetasi - Control Desk, ocenia sprawność operacyjną i zarządzanie rozwiązaniami informatycznymi w celu spełnienia poziomu usług oczekiwanego przez użytkowników końcowych.  

Udowodniono, że umożliwia optymalne zarządzanie rozwiązaniami IT i pomaga firmom zarządzać usługami IT w ustrukturyzowany sposób, wykorzystując najlepsze praktyki branży, tak aby zapewnić spełnienie standardów obsługi.

Nasze rozwiązania ITSM

Tradycyjnie, zasobami fizycznymi zarządzano poprzez zupełnie odrębny system co oznaczało że procesy obejmujące zarówno zasoby IT jak i spoza IT zwykle były manualne, podatne na błędy i nieefektywne. Jednakże, ponieważ aktywa spoza IT coraz częściej zawierają charakterystyki IT czyniąc je "mądrzejszymi", istnieje potrzeba poddania ich takim samym systemom zarządzania jak mają systemy IT.

Vetasi może pomóc rozwiązać ten problem poprzez dostarczenie rozwiązania ITSM, które zarządza zarówno zasobami IT jak i pozostałymi zasobami, wykorzystując do tego tę samą platformę, IBM Control Desk. To rozwiązanie, które jest zgodne z ITIL dostarcza wspólne centrum sterowania do zarządzania cyfrowymi i fizycznymi zasobami w prosty sposób i umożliwia działanie procesów z prędkością dzisiejszych środowisk w chmurze jak i zwirtualizowanych.

Korzyści

Wszystkie nasze rozwiązania ITSM dostarczają następujące korzyści:

  • Mniejsza złożoność – dostarcza pojedynczą, ujednoliconą platformę do zarządzania wieloma usługami i najlepszymi praktykami;
  • Lepsza integracja - łączy w sobie automatyzację, większą widoczność i analityczny wgląd w procesy zarządzania usługami IT, pomagając im stać się bardziej zróżnicowanymi i lepiej zintegrowanymi;
  • Zoptymalizowane procesy usług - wyższe poziomy usług oraz krótsze czasy reakcji dzięki dostarczeniu do Help Desku bardziej dokładnych informacji o zasobach i o konfiguracji;
  • Łatwy dostęp - intuicyjny katalog usług;
  • Oszczędność kosztów - redukcja kosztów związanych z zakupem zasobów IT, zarządzaniem, progrnozowaniem i zgodnością z umową/przepisami a także zmniejsza złożoność;
  • Elastyczność - wydajnie zarządza zasobami, zmianami i incydentami w tradycyjnym centrum danych, chmurze oraz środowisku wirtualnym, pozwalając na płynne przejście pomiędzy różnymi modelami dostawy w miarę rozwoju firmy, bez utraty funkcjonalności;
  • Zwiększenie wydajności – poprawa wydajności pracowników poprzez bardziej efektwyne zarządanie zgłoszeń dotyczących zaopatrzenia.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch