Wdrażając rozwiązanie do zarządzania majątkiem należy wziąć pod uwagę konieczność zakupu infrastruktury informatycznej: serwery, system operacyjny, baza danych, licencje użytkowników systemu. Należy także uwzględnić koszty utrzymania: energia elektryczna, chłodzenie serwerów, płace pracowników IT, ich szkolenia, instalacja poprawek, koszty przestoju systemu… Wydatki te są pokrywane z budżetu inwestycyjnego.

Interesującą z punktu widzenia utrzymania oraz kosztowego alternatywą jest korzystanie z systemu do zarządzania majątkiem w ramach tzw. SaaS (ang.Software as a Service) -  oprogramowanie jako usługa.

SaaS jest to model dystrybucji oprogramowania: aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez dostawcę poprzez Internet. Użytkownik nie musi kupować sprzętu, ani instalować programu na swoich serwerach. W modelu SaaS istotne jest, że elementy związane z zarządzaniem, aktualizacją, pomocą techniczną spadają na dostawcę.Dzięki temu użytkownik kupuje rozwiązanie, które działa, spełnia określone funkcje, jest skalowalne i stabilne. Ponoszone koszty to cena za korzystanie z systemu przez użytkowników, rozliczana okresowo (zwykle miesięcznie). Opłaty te stanowią koszty operacyjne.

W ramach modelu SaaS oferujemy Państwu system IBM Maximo Asset Management.

Dowiedz się więcej:

Linked In

© 2013-2020 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

  • English
  • Español
  • Polski
  • Русский