IBM Maximo Enterprise Asset Managment(Maximo) jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku systemów wspomagających zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz ich utrzymaniem. System został zbudowany z wykorzystaniem środowiska standardowych serwerów aplikacyjnych J2EE™, usług Web Services oraz architektury zorientowanej usługowo (SOA), dzięki czemu pozwala na ciągły rozwój oraz integrację z innymi systemami klienta. Maximo pozwala na optymalizację kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem zasobów przedsiębiorstwa poprzez optymalizację ich wykorzystanie, redukcję czasów przestojów. System składa się z sześciu kluczowych obszarów pozwalających na poprawę działania przedsiębiorstw:

 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie pracami
 • Zarządzania usługami
 • Zarządzanie dostawcami i umowami
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie zakupami

Maximo jest gotowym produktem, który jest dostosowywany do wymagań klienta poprzez wykonywanie następujących czynności:

 • Zmiany parametrów systemu z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa profili zabezpieczeń dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Przygotowanie paneli startowych dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Edycja danych słownikowych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Modyfikacje bazy danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Modyfikacje formatek oraz aplikacji z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa zautomatyzowanych przepływów pracy z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Edycja skryptów np. w języku Jython z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa mechanizmów integracyjnych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi oraz klas rozszerzających funkcjonalność w języku Java
 • Przygotowanie treści powiadomień wysyłanych do użytkowników systemu np. emailem z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Przygotowanie raportów w zintegrowanym środowisku raportowym BIRT lub z wykorzystaniem zawartego w licencji środowiska COGNOS

Przeczytaj artykuły:

Mamy system ERP. Czy potrzebujemy EAM? (pdf).

Wymagania pozafunkcjonalne dla systemów EAM w branży farmaceutycznej (pdf).

Obejrzyj prezentacje:

Obsługa domen w IBM Maximo Asset Management

Obsługa klasyfikacji w IBM Maximo Asset Management

Obsługa kodów usterek w systemie IBM Maximo Asset Management

Obsługa załączników w systemie IBM Maximo Asset Management

Obsługa liczników w systemie IBM Maximo Asset Management

Dowiedz się więcej:

Linked In

© 2013-2020 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

 • English
 • Español
 • Polski
 • Русский