IBM Tririga jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Firma Gartner wymienia ten system jako lidera w swoim raporcie dotyczącym oprogramowania do zarządzania nieruchomościami (Magic Quadrant for Integrated Workplace Management Systems).System ten łączy w ramach jednego rozwiązania funkcje zarządzania portfelem nieruchomości, administrowania infrastrukturą, zarządzania obsługą eksploatacyjną i konserwacją obiektów, zarządzania procesem inwestycyjnym oraz ochroną środowiska. Tririga pozwala zarządzać podstawowymi elementami majątku, w tym nieruchomościami, budynkami, i sprzętem, wspiera procesy obsługi umów najmu, rozliczanie opłat za media, energię, podatki, a także umożliwia zarządzanie przestrzenią uwzględniając lokalizacje, grunty oraz nieruchomości. System jest modułowy, co pozwala na stopniowe wdrażanie procesów i rozszerzanie funkcjonalności systemu. Tririga jest systemem zintegrowanym z jednolitym interfejsem użytkownika i mechanizmem procesów biznesowych – ułatwia to obsługę systemu. Dodatkowo można go integrować z systemami ERP w celu wymiany informacji finansowej.

Tririga jest gotowym produktem, który jest dostosowywany do wymagań klienta poprzez wykonywanie następujących czynności:

 • Modyfikacje bazy danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Modyfikacje formatek z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa zautomatyzowanych przepływów pracy z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Wprowadzenie śledzenia zmian dla wybranych pól oraz obiektów biznesowych oraz modyfikację mechanizmu umożliwiającego wymuszenie podawania przez użytkownika powodu zmian
 • Przygotowanie elementów nawigacji wyświetlających kolekcje formularzy, zapytania czy dane hierarchiczne z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa profili zabezpieczeń dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Edycja danych słownikowych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Przygotowanie raportów w zintegrowanym środowisku raportowym BIRT
 • Przygotowanie portali dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa mechanizmów integracyjnych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi oraz klas rozszerzających funkcjonalność w języku Java
 • Przygotowanie treści powiadomień wysyłanych do użytkowników systemu np. emailem z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Definiowanie formularzy Excel do pracy bez stałego połączenia z systemem

Dowiedz się więcej:

Linked In

© 2013-2020 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

 • English
 • Español
 • Polski
 • Русский