Ostatnie dziesięciolecia przemieszały funkcje biznesowe z informatycznymi. Wiele organizacji bez informatyki nie może praktycznie funkcjonować: bez rozliczania transakcji, sterowania maszynami czy obecności w mediach elektronicznych. Powoduje to rosnącą presję na działy informatyki, aby funkcjonowały zgodnie z wymaganiami działów biznesowych. Rośnie również liczba urządzeń informatycznych w firmie, która praktycznie uniemożliwia ich ręczne zarządzanie. Pomagamy naszym klientom sprostać tym wyzwaniom wdrażając system IBM SmartCloud Control Desk, który pozwala automatyzować procesy informatyczne w oparciu o zasady metodyki ITIL.

Linked In

© 2013-2020 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

  • English
  • Español
  • Polski
  • Русский