IBM Control Desk jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku systemów wspomagających usługi informatyczne. System został zbudowany z wykorzystaniem środowiska standardowych serwerów aplikacyjnych J2EE™, usług Web Services oraz architektury zorientowanej usługowo (SOA), dzięki czemu pozwala na ciągły rozwój oraz integrację z innymi systemami klienta.Unikalną cechą systemu SCCD jest połączenie funkcjonalności systemu utrzymania ruchu z obsługą procesów informatycznych. W efekcie dział IT otrzymuje możliwość planowania czynności konserwacyjnych oraz narzędzia wspomagające proces obsługi zakupów części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych a także zarządzania magazynami tych części. SCCD wspiera zarządzanie procesami IT w oparciu o zalecenia ITIL v3 i posiada certyfikację Pink Elephant PinkVerify™ w zakresie następujących procesów:

 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
 • Zarządzanie wydaniami

SCCDjest gotowym produktem, który jest dostosowywany do wymagań klienta poprzez wykonywanie następujących czynności:

 • Zmiany parametrów systemu z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa profili zabezpieczeń dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Przygotowanie paneli startowych dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Edycja danych słownikowych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Modyfikacje bazy danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Modyfikacje formatek oraz aplikacji z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa zautomatyzowanych przepływów pracy z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Edycja skryptów np. w języku Jython z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Budowa mechanizmów integracyjnych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi oraz klas rozszerzających funkcjonalność w języku Java
 • Przygotowanie treści powiadomień wysyłanych do użytkowników systemu np. emailem z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • Przygotowanie raportów w zintegrowanym środowisku raportowym BIRT lub z wykorzystaniem zawartego w licencji środowiska COGNOS

Dowiedz się więcej:

Linked In

© 2013-2020 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch

 • English
 • Español
 • Polski
 • Русский