Górnictwo

W środowisku, w którym panują trudne warunki ekonomiczne, firmy coraz częściej stoją przed wyzwaniem zapewnienia zainteresowanym stronom, że zobowiązania korporacyjne są realizowane we wszystkich obszarach działalności. 

W górnictwie efektywne zarządzanie eksploatacją aktywów fizycznych stanowi istotny element w dostarczaniu wartości udziałowcom. Portfel Zasobów Górnictwa staje się coraz bardziej zróżnicowany, dzięki takim zasobom jak mobilna flota wydobywcza, zakład i infrastruktura (w tym koleje, drogi i porty). Zarządcy aktywów muszą zapewnić, że aktywa organizacji są zarządzane skutecznie, dzięki koncentrowaniu się na optymalnej wydajności, jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i ograniczaniu ryzyka.

Wyzwania branżowe

W ostatnich latach przemysł górniczy przeszedł istotną transformację - wiele organizacji zostało skonsolidowanych tak, aby zapewnić globalną konkurencyjność.

Duży popyt oraz wysokie ceny surowców napędzają inwestycje, jako że przedsiębiorstwa starają się wprowadzać nowe działania i optymalizować produkcję w istniejących zakładach, w warunkach w których nadzorujący stają się coraz bardziej wymagający.

Działalność wydobywcza nadal stoi w obliczu szeregu wyzwań, które mają wpływ na ich konkurencyjność i dostarczanie wartości zainteresowanym stronom, w tym:

  • zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa pracy;
  • koncentracja na ograniczeniu kosztów;
  • braki w umiejętnościach oraz zatrzymanie wiedzy;
  • dążenie do ciągłego doskonalenia działań;
  • przestrzeganie przepisów prawnych oraz związanych z ochroną środowiska;
  • sprawne i efektywne zarządzanie zasobami fizycznymi.

Rozwiązanie IBM Maximo Enterprise Asset Management (EAM) dostarcza zintegrowany proces umożliwiający przedsiębiorstwom górniczym podjęcie wyzwań i dostarczenia konkretnej i stałej wartości biznesowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Document

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert