Media / usługi komunalne

Firmy świadczące usługi komunalne, odpowiedzialne za dostawę mediów, muszą optymalizować niezawodność aktywów i dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków na rynku. Dodatkowo, mierzą się z kosztami związanymi z rozbudową i modernizacją infrastruktury oraz majątku produkcyjnego. Efektywność operacyjna i większa elastyczność są kluczowe, aby firmy te mogły dostosować się do zmian i wymagań rynku, optymalizować koszty a także reagować na zmiany przepisów, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Doświadczenie branżowe

Nasz zespół stanowił brał udział w kilku prestiżowych projektach w zakresie EAM w Wielkiej Brytanii, gdzięki czemu posiadł głęboką wiedzę i zrozumienie tego środowiska, podlegającego ścisłym regulacjom. Dostosowując nasze rozwiązania do standardów, procesów i wyzwań przedsiębiorstw dostarczających usługi komunalne, przy jednoczesnym wykorzystaniu konkretnych narzędzi i procesów dla różnych sektorów, możemy pomóc organizacjom osiągnąć doskonałość operacyjną.

Maximo for Utilities

Nasz zespół specjalizuje się we współpracy z przedsiębiorstwami dostarczającymi media w celu wdrożenia jednego rozwiązania EAM dla utrzymania wszystkich typów i klas zasobów.  IBM Maximo for Utilities to wiodące w rozwiązanie, które zawiera wiele elementów specjalnie zaprojektowanych dla dystrybutorów mediów, w tym:

 • Szacowanie Urządzeń Kompatybilnych;
 • Integracja Przestrzenna;
 • Praca załogi (zespołów).

Oprócz powyższych standardowych funkcji, uwzględniliśmy szereg kluczowych konfiguracji, korzystając z doświadczeń pozyskanych z przeprowadzonych wdrożeń w branży wodnej, takich jak:

 • Zarządzanie licznikami;
 • Poprawa zarządzania pracą brygad terenowych;
 • Szablony raportów zdefiniowanych w regulacjach prawnych;
 • Umawianie prac (uzgadnianie terminów);
 • Wyznaczanie magistral.

Dodanie tych funkcji do standardowego rozwiązania Maximo Utilities Industry oznacza, że może być stosowane od razu "out of the box".

Korzyści

Nasze rozwiązania EAM umożliwiają firmom dystrybuującym media zwiększenie widoczności i kontroli ich aktywów wraz z szeregiem innych korzyści:

 • Wiodące na rynku rozwiązanie, które obejmuje SLA, integracje, zarządzania procesem i standardy sprawozdawcze określone przez organy regulacyjne;
 • Optymalizacja wydajności i śledzenia zasobów, tak aby poprawić dostępność i obniżyć koszt nabycia, utrzymania i likwidacji;
 • Kontrola kosztów;
 • Minimalizowanie ryzyka zakłóceń biznesowych i ewentualnych kar;
 • Poprawa obsługi klienta, przy zmniejszeniu ryzyka kar regulacyjnych;
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym i integracja z GIS dla pracowników mobilnych;
 • Rozbudowane dane, które pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji i szybszą reakcję na zmiany w przedsiębiorstwie / przemyśle;
 • Zapewnia dopasowanie do międzynarodowego standardu ISO 55000 do zarządzania aktywami;
 • Funkcjonalność "out of the box" skraca czas wdrożenia i obniża koszty projektu;
 • Zaawansowana funkcjonalność produktu na zamówienie, ale w znacznie niższym przedziale cenowym.

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert