Ropa i Gaz

Dowiedz się, dlaczego firmy takie jak Centrica Storage korzystają z naszych usług jako swojego preferowanego partnera ds. Zarządzania aktywami.

Rozumiemy, że zarządzanie aktywami w sektorze energetycznym wykracza poza tradycyjny zakres utrzymania. Bez dostosowania do szeregu wymagań Zintegrowanych Działań, zarządzanie zasobami ma ograniczone zastosowanie. Kluczowe znaczenie dla każdego udanego wdrożenia EAM to holistyczne podejście, obejmujące łańcuch dostaw i logistykę, zarządzanie cyklem życia produktu, rejestry zagrożeń, zezwolenia na pracę, zarządzanie incydentami i zdarzeniami.

Doświadczenie branżowe

Nasz zespół stanowił integralną część wielu istotnych kontraktów naftowo-gazowych, dzięki czemu posiada dużą wiedzę w zakresie tego ściśle regulowanego środowiska. Wielu z naszych konsultantów posiada przygotowanie inżynierskie i może świadczyć usługi doradcze, opierając się o wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami, w tym prace dla wykonawców wierceń, operatorów produkcji, rafinerii i związanych z nimi firm usługowych. 

Dostosowując rozwiązania do standardów, procesów i wyzwań przemysłu naftowo-gazowego, a także określając konkretne narzędzia i procesy dla różnych sektorów, możemy pomóc organizacji osiągnąć doskonałość operacyjną.

Maximo for Oil & Gas

W firmie Vetasi specjalizujemy się we współpracy z firmami z branży naftowo-gazowej w celu wdrożenia jednego rozwiązania EAM do utrzymania ich aktywów we wszystkich klasach aktywów. Nasze wdrożenia opierają się na Maximo for Oil & Gas – wiodącym rozwiązaniu na rynku w zakresie EAM.

Maximo poza tym, że pomaga organizacjom poprawić bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z przepisami w celu obniżenia kosztów i lepszej praktyki operacyjnej, odnosi się również do problemów branżowych, takich jak kody błędów, specyfikacje zasobów, szczegóły lokalizacji, macierz priorytetu, zgodność z przepisami i warunki pracy. 

Funkcja "out of the box" pasuje do zaawansowanych wymagań do produktu przygotowywanego na zamówienie, ale w znacznie niższym przedziale cenowym, jednocześnie skracając czas realizacji i redukując ogólne koszty projektu.

Korzyści

Nasze rozwiązania z zakresu EAM dają firmom branży naftowo-gazowej lepszą widoczność i kontrolę nad ich zasobami, a także wiele innych korzyści, takich jak:

 • Wiodące na rynku rozwiązanie, które śledzi pełny cykl życia aktywów począwszy od badania, rozwoju, eksploatacji, utrzymania i wycofania z eksploatacji;
 • Importuje standardowe dane o specyfikacjach aktywów, umożliwiające klasyfikację zasobów do certyfikacji, licencjonowania, analizy tendencji i standaryzacji urządzeń;
 • Buduje i poprawia komunikację pomiędzy obszarami operacyjnymi i utrzymaniem;
 • Dostarcza oparty na matrycy system priorytetyzacji pracy lub ryzyka;
 • Poprawia wykorzystanie siły roboczej poprzez lepsze zarządzanie zatrudnieniem i zautomatyzowaną dystrybucję pracy;
 • Wykorzystuje VARM Manifesting and Logistics Manager do pełnej optymalizacji łańcucha dostaw;
 • Obniża koszty utrzymania dzięki uproszczeniu procesów biznesowych;
 • Zwiększa planowaną konserwację: przejście na rzeczywistą profilaktykę, utrzymanie warunkowe i przewidywalne;
 • Standaryzuje, racjonalizuje i obniża koszty magazynowania zapasów;
 • Wspiera osiąganie bezpiecznego i niezawodnego działania w złożonym i zmieniającym się środowisku;
 • Zarządzanie planowaniem bezpieczeństwa, zarządzaniem incydentami, przepisami BHP i zezwoleniem na pracę;
 • Zarządzanie przestrzeganiem przepisów i przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym emisji do powietrza, jakości wody, zrzutów ścieków, odpadów stałych, niebezpiecznych materiałów i zarządzania substancjami) w odniesieniu do odpowiednich rejestracji, zezwoleń, licencji, inspekcji i zatwierdzeń prawnych;
 • Monitorowanie kontraktów - usuwanie wąskich gardeł w dostawach, negocjowanie lepszych kontraktów dostaw i kontraktów O & M;
 • Zapewnia naturalne dopasowanie do międzynarodowego standardu ISO 55000 do zarządzania aktywami.

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert