Zarządzanie infrastrukturą i nieruchomościami (FM)

Dowiedz się dlaczego firmy, takie jak Interserve i Vinci Facilities, uważają nas za preferowanego partnera w obszarze rozwiązań dotyczycących Zarządzania zasobami i pracą (Enterprise Asset Management).

W celu skutecznego pozyskiwania nowych klientów i utrzymania istniejących, konieczne jest, aby wewnętrzne działy usługowe i zewnętrzni zarządcy infrastruktury zawsze pod uwagę dwa, istotne elementy – kontrolę kosztów i ciągłą poprawę jakości usług. Równoważenie tych dwóch różnych aspektów, jest często kluczem do sukcesu. Presja na obniżenie kosztów i poprawę efektywności ma zasadnicze znaczenie przy wygrywaniu kontraktów i prowadzeniu działalności biznesowej, podczas gdy nacisk na poprawę usług i gwarancję poziomów świadczenia usług jest bardziej istotny przy realizacji umów.

Doświadczenie branżowe

Doświadczenie w tej branży zdobylismy dzieki uczestnictwu w realizacji duzych kontraktów EAM na terenie Wielkiej Brytanii. W pełni zrozumiałe jest dla nas, że firmy oferujące usługi w tym sektorze, muszą skupiać każdą część swojej działalności na redukcji kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności i jakości obsługi.

Maximo Service Provider

Firma Vetasi specjalizuje się w implementacjach jednego spójnego rozwiązania klasy EAM, przy użyciu oprogramowania Maximo Service Provider, które zaprojektowane zostało specjalnie dla dostawców usług sektora zarządzania infrastrukturą i nieruchomościami z uwzględnieniem możliwości obsługi różnorodnych kontraktów usługowych i wielu klientów w różnych lokalizacjach.

To wiodące rozwiązanie dla branży, pomaga obniżyć koszty dostawców usług, zapewniając funkcjonalność pozwalającą obsłużyć wielu klientów za pomocą jednej wspólnej platformy informatycznej. Wszystkie dane są separowane względem konkretnego, obsługiwanego klienta, a każdy z nich posiada unikalny login zapewniający pełne bezpieczeństwo korzystania z rozwiązania.

Maximo Service Provider może być wykorzystywany do generowania umów z klientami, opisywania wszelkich zasad i reguł świadczenia usług dla klientów, miar i KPI dla usług oraz zasad płatności za otrzymywane usługi. Ponadto system wyposażony jest w zintegrowaną funkcję rozliczeniową (billing) i jest zgodny ze wszystkimi najważniejszymi systemami księgowymi. Rozwiązanie wspiera także zagadnienia związane z świadczeniem usług gwarancyjnych, rozliczania usług płatnych i darmowych z uwzględnieniem różnych schematów rozliczeń. System jest wielojęzykowy i wielowalutowy.

Korzyści

Nasze rozwiązania EAM umożliwiają firmom wydajniejszą kontrolę ich zasobów, ponadto zapewniając osiągniecie wielu innych korzyści, takich jak:

 • Efektywne wykorzystanie zasobów - śledzenie szczegółów dotyczących zasobów, lokalizacji, pracy i historii kosztów;
 • Umożliwienie podejmowania bardziej świadomych decyzji i szybszej reakcji na zmiany rynkowe;
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych i poprawa efektywności;
 • Zmniejszenie liczby pracowników z nieprzypisanymi zadaniami/pracami;
 • Przestrzeganie wymaganych poziomów świadczenia usług;
 • Zminimalizowanie ryzyka zakłóceń działalności gospodarczej i ewentualnych kar;
 • Zmniejszenie poziomu „zamrożonych” przychodów ze względu na prace w toku;
 • Zapewnienie możliwości obsługi większej liczby klientów przy takim samym poziomie zatrudnienia;
 • Lepsze zrozumienie ponoszonych kosztów, a w rezultacie uzyskanie wyższej konkurencyjności;
 • Zwiększenie satysfakcji klientów;
 • Możliwość pozyskania nowych przychodów w oparciu o istniejącą bazę klientów;
 • Łatwiejsze wprowadzanie nowych usług;
 • Dostęp do wielu gotowych, standardowych i dopasowanych do sektora funkcjonalności, co znacząco skraca czas wdrożenia i obniża koszty projektu;
 • Zaawansowana funkcjonalność produktu dostępna na zamówienie, ale w znacznie niższym przedziale cenowym;
 • Umożliwienie osiągnięcia zgodności z międzynarodowym standardem ISO 55000 w zakresie zarządzania majątkiem.

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert