Wprowadzenie

Scotia Gas Networks dostarcza gaz do ponad 10 milionów klientów w Szkocji i Południowej Anglii. Przedsiębiorstwo korzystało z dwóch oddzielnych systemów Maximo v6 z systemami Syclo Mobile dla New Connections i Front Office, a także posiadało dwa systemy CRM. Celem projektu było zastąpienie starszych systemów CRM systemem Maximo, a następnie połączenie wszystkich trzech instancji do najnowszej wersji - Maximo 7.5. Krytycznym wymogiem było to, aby realizacja projektu nie spowodowała zakłóceń w świadczeniu usług przez SGN. Rozwiązanie obsługuje ponad 1000 użytkowników Maximo i 2000 użytkowników mobilnych.

Rozwiązanie

Vetasi realizowała projekt we współpracy z Enzen, przy czym to Vetasi odpowiadało za wdrożenie. Rozwiązanie wdrażane przez Vetasi opiera się na aktualizacji i połączeniu trzech systemów Maximo oraz podniesienie do wersji 7.5.05, zapewniając w ten sposób redukcję infrastruktury i aplikacji poprzez konsolidację funkcjonalności w jednym systemie, przy zachowaniu interfejsów do istniejących systemów. Vetasi zaktualizowała także klienta Syclo i zapewniła, że walidacje w aplikacji mobilnej i Maximo są w zgodne. W ramach aktualizacji Maximo wprowadzono ulepszenia poprzez konwersję kastomizacji Java do standardowej funkcjonalności i wykorzystanie nowej funkcjonalności 7.5.05.

Vetasi zapewniło także zarządzanie projektem od strony technicznej w zakresie prac nad Maximo w następujących odrębnych fazach: projektowanie, kompilacja, testowanie i wdrażanie. Każda faza była zarządzana według ścisłych procedur zgodnie z wytycznymi PRINCE2. Każda faza zawierała kryteria akceptacji i była zatwierdzona na piśmie przez klienta przed rozpoczęciem kolejnej fazy. Rezultaty prac z każdej fazy obejmowały: istniejące procedury, specyfikacje funkcjonalne, nowe procedury robocze, dokumentację powykonawczą, skonfigurowane aplikacje i integrację Maximo, testowanie systemu na podstawie testów integracyjnych i jednostkowych (CIT), (SIT) i wsparcie UAT. Vetasi pomagała również w testach wydajności i dostarczyła kompletne rozwiązanie do szkoleń i asysty powdrożeniowej.

Korzyści

System zarządzania zasobami wspiera Front Office, New Connections i CRM zestawami danych z wcześniej istniejących systemów, które zostały połączone, zmieniając role i obowiązki tak aby uwzględnić nową funkcjonalność.

Głównym celem projektu wymiany było zwiększenie wydajności funkcji inżynieryjnej w firmie SGN i ograniczenie kastomizacji. Firma Vetasi osiągnęła to przez:

  1. Łączenie zbiorów danych w jedną bazę danych
  2. Konsolidację procesów biznesowych
  3. Przenoszenie Java i innych starszych funkcji do skryptów automatyzacji
  4. Korzystanie z nowej funkcjonalności Maximo 7.5.05
  5. Uzgodnienie walidacji Maximo i Syclo
  6. Dostarczenie lepszej konfiguracji infrastruktury
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch