Sektor biomedyczny

Skuteczność działania i wysoka elastyczność są kluczowe dla firm z sektora farmaceutycznego i biomedycznego w kontekście poprawy efektywności kosztowej, zwiększania inwestycji w badania i rozwój oraz przestrzegania zmieniających się wymogów prawnych, bezpieczeństwa i ochrony.

Rozwiązania EAM oferowane przez firmę Vetasi, mogą stanowić znaczącą pomoc w osiągnięciu zgodności względem obowiązujących regulacji, poprawić wydajność, obniżyć koszty, a jednocześnie ułatwiać współpracę z partnerami na całym świecie, w celu przyspieszenia rozwoju nowego produktu, procesu czy tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Doświadczenie branżowe

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w sektorze farmaceutycznym i biomedycznym, w szczególności w takich obszarach jak zarządzanie krytycznymi zasobami/majątkiem i ich wykorzystanim w kluczowych procesach organizacji, kontrola kosztów, zwiększanie efektywności operacyjnej i zapewnianie zgodności z przepisami. Posiadając certyfikat GAMP 5 konsultanci w pełni rozumieją wymagania branży i mogą dostosować rozwiązania IT do konkretnych narzędzi i procesów, co w rezultacie przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej doskonałości operacyjnej.

Maximo for Life Sciences

Firma Vetasi specjalizuje się we współpracy z firmami z sektora biomedycznego w celu wdrożenia jednolitego rozwiązania EAM przeznaczonego do wsparcia procesów utrzymania majątku z uwzględnieniem wszystkich rodzajów posiadanych zasobów. W naszych wdrożeniach wykorzystujemy oprogramowanie IBM Maximo for Life Sciences, które jest wiodącym rozwiązaniem w tym obszarze, w pełni zgodne z FDA i spełniające specyficzne wymagania tej gałęzi przemysłu, takie jak:

 • Zgodność z FDA (21 CFR część 11);
 • Kalibracja przyrządów;
 • Zarządzanie narzędziami i przyrządami pomiarowymi oraz urządzeniami wzorcowymi (tzw. standardy);
 • Wsparcie dla procesów CAPA związanych z majątkiem;
 • Wsparcie dla projektów walidacyjnych poprzez udostępnianie dokumentacji zgodności (Assistance Compliance Documentation).

Korzyści

Nasze rozwiązania EAM umożliwiają firmom z sektora biomedycznego lepszą kontrolę ich zasobów, ponadto zapewniają osiągniecie wielu innych korzyści, takich jak:

 • Wykorzystanie rozwiązania w pełni zgodnego z FDA, gwarantującego utrzymanie wymaganego poziomu usług, zapewniającego spójność procesową, zarządzanie procesami oraz spełnienie standardów sprawozdawczych określonych przez określone organy regulujące rynek i działanie sektora;
 • Optymalizacja wydajności i pełne śledzenie zasobów w całym cyklu życia zasobu, a w rezultacie poprawa dostępności i obniżenie kosztu nabycia, utrzymania i utylizacji majątku;
 • Kontrola kosztów i złożoności działań;
 • Ograniczenie ryzyka zakłóceń działalności gospodarczej i ewentualnych kar wynikających z nieprawidłowości w działaniach;
 • Usprawnienie obsługi klienta, przy zmniejszeniu ryzyka kar nakładanych przez regulatora rynku;
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym i integracja GIS z mobilnymi pracownikami;
 • Dostęp do szczegółowych danych, które pozwalają na lepsze podejmowanie decyzji i szybszą reakcję na zmiany w branży / przemyśle;
 • Umożliwienie osiągnięcia zgodności z międzynarodowym standardem ISO 55000 w zakresie zarządzania majątkiem;
 • Dostęp do wielu gotowych, standardowych i dopasowanych do sektora funkcjonalności, co znacząco skraca czas wdrożenia i obniża koszty projektu;
 • Zaawansowana funkcjonalność produktu dostępna na zamówienie, ale w znacznie niższym przedziale cenowym.

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert