Allied Mills

Allied Mills buduje inteligentne rozwiązanie do obsługi zasobów w IBM Maximo przy pomocy Vetasi

Wyzwanie

Aby zwiększyć wydajność produkcji w swoich trzech zakładach produkcyjnych, Allied Mills chciało wdrożyć bardziej inteligentne rozwiązanie zarządzania zasobami, w celu wsparcia proaktywnego utrzymania budynków i urządzeń.

Rozwiązanie

W ramach współpracy z firmą Vetasi (www.vetasi.com), partnerem biznesowym IBM (IBM Premier Business Partner), rozwiązanie IBM Maximo Asset Management w Allied Mills zostało uaktualnione do najnowszej wersji, dodano również przepływy pracy zarządzające całym cyklem życia zasobów. Inżynierowie mogą mieć dostęp do systemu praktycznie z każdego miejsca, korzystając z urządzeń mobilnych i pulpitów w czasie rzeczywistym, otrzymując wgląd w operacje w całym przedsiębiorstwie.

Początki

Zespół Allied Mills był pod wrażeniem możliwości najnowszej wersji programu IBM Maximo i postanowił przeprowadzić jego aktualizację. „Od czasu pierwotnego wdrożenia IBM przebudował Maximo tak, że stał się o wiele bardziej dojrzałym i elastycznym systemem; wiele funkcjonalności, które poprzednio musieliśmy budować od podstaw są już dostępne w standardowej wersji”, mówi Duncan Lawson. „Mieliśmy nadzieję, że jak uda nam się znaleźć odpowiedniego partnera do realizacji projektu, szybko wdrożymy podstawową wersję oprogramowania i osiągniemy większość naszych celów poprzez prostą konfigurację, a nie kosztowne prace rozwojowe.”

Allied Mills zdecydowało się na współpracę z Vetasi, wyspecjalizowanym partnerem biznesowym IBM, posiadającym szerokie doświadczenie w implementacji IBM Maximo w wielu sektorach przemysłu. Vetasi ma więcej certyfikowanych profesjonalistów IBM Maximo niż jakikolwiek inny brytyjski partner handlowy - więc Allied Mills było pewne, że wybrało najlepszy zespół do pracy.

„Nie mogę się nachwalić wkładu Vetasi do projektu”, mówi Duncan Lawson. „Natychmiast zrozumieli główny punkt - że implementacje zarządzania zasobami dotyczą ludzi a nie samej technologii. Poradzili nam, aby przepływy pracy zostały zaprojektowane przez ludzi, którzy ich używają i ściśle współpracowali z naszymi inżynierami tak aby stworzyć rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie zapewnia głębokie zrozumienie danych o zasobach, których wymaga firma.”

Szybka implementacja

W ciągu sześciu tygodni Vetasi pomogło Allied Mills wykonać wdrożenie i przeprowadzić szkolenia użytkowników końcowych. Ustanowiono siedmiopoziomowy związek typu rodzic-dziecko między różnymi klasami zasobów, a każdy znaczący składnik zasobów - od samych budynków (młynów) poprzez urządzenia produkcyjne do zapasów części zamiennych - został umieszczony w centralnym repozytorium.

Zespół zintegrował również rozwiązanie, które umożliwia inżynierom współdziałanie z systemem IBM Maximo bezpośrednio z urządzeń mobilnych, podczas gdy pracują na terenie obiektu, dając im wygodny dostęp do informacji i umożliwiając przesyłanie raportów bez konieczności powrotu do biura.